Hyppää sisältöön

Kirkolle ei indeksikorotuksia vuosina 2017-2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.11.2016 13.18
Tiedote

Hallitus esittää lakisääteisten indeksikorotusten jäädyttämistä valtion rahoitukseen evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle. Lakimuutosta esitetään osana valtiontalouden sopeutustoimia.

Hallituksen esityksen mukaan rahoituksen määrä säilyisi seuraavat kolme vuotta vuoden 2016 tasolla, 114 miljoonassa eurossa, ortodoksisen kirkon osalta 2 543 000 eurossa. Koska kuluttajahinnat ennusteiden mukaan nousevat hitaasti, myös indeksijäädytyksen vaikutukset jäisivät vähäisiksi.

Arvioitu vaikutus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitukseen olisi vuonna 2017 noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Arvioitu vaikutus ortodoksisen kirkon valtionavustukseen olisi vuonna 2017 noin 28 000 euroa.

Valtion budjetista maksetaan vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle lakisääteistä rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Rahoitusta on myönnetty vuoden 2016 alusta alkaen ja se korvaa seurakuntien aiemmin saaman osuuden yhteisöveron tuotosta.

Ortodoksisen kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon ylläpito siirrettiin vuonna 2007 valtiolta kirkolle itselleen. Muutoksen taloudelliset vaikutukset kompensoitiin lakisääteisellä valtionavustusmäärärahalla ortodoksisen kirkon toimintaan.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisätietoja:
- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, OKM, p. 0295 3 30108