Hyppää sisältöön

Kehittämisryhmä: Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen yhteistyöhön suunnitelmallisuutta ja valtakunnallisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.5.2019 8.57
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen yhteistyön kehittämistä selvittäneen työryhmän mukaan yhteisteistyön tavoitteena tulee olla valtakunnallisuus alueyhteistyön merkitystä unohtamatta sekä yhteistyön ja toimintamallien strateginen suunnitelmallisuus. Kehittämisryhmän mukaan yhteistyötä tulisi edistää muun muassa strategiarahoituksella.

Kehittämisryhmän näkemyksen mukaan ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyölle on olemassa jo nykykäytäntöjen myötä vahva perusta. Työryhmä suosittelee, että yhteistyötä kehitetään kokonaisuutena kuudella toisiinsa kytkeytyvällä ulottuvuudella (ns. yhteistyön timanttimalli): opetusyhteistyö, nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö, työelämäyhteistyö, TKI-yhteistyö, verkostoyhteistyö ja rakenteellinen yhteistyö.

Yhteistyön ja kaiken toiminnan keskellä on opiskelija ja työ- ja elinkeinoelämä, johon sekä ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen opiskelija viime kädessä tähtää.

Kehittämisryh­män näkemyksen mukaan yhteistyötä tulisi jatkossa kehittää kokonaisuutena koko toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) ja korkeakoulu­jen välillä. Työn jatkotoimenpiteet valmistellaan yhteistyössä lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämistä valmistelleen työryhmän kanssa.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 yhtenä tavoitteena on nostaa osaamis- ja koulutustasoa niin, että vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista (25–34-vuotiaat) suorittaa korkeakoulututkinnon nykyisen 42 % sijaan. Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden tekemä yhteistyö korkeakoulujen kanssa on keskeisessä asemassa osaamis- ja koulutustason nostamisessa sekä joustavien opintopolkujen rakentamisessa. Toinen vision keskeisistä tavoitteista on, että jatkuva oppiminen on mahdollista elämän eri tilanteissa. Vision tavoitteiden saavuttaminen edellyttää korkeakouluilta entistä suu­rempaa avoimuutta ja joustavuutta, opiskelijoiden sujuvampaa siirtymistä korkeakouluo­pintoihin sekä jatkuvan oppimisen tarpeisiin kehitetyn koulutustarjonnan lisäämistä.

Työryhmän loppuraportti: Katse korkealle ja horisontti laajaksi - Näkökulmia ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen yhteistyöhön

Lisätietoja:

Ammatillinen koulutus Koulutus