Hyppää sisältöön

Kari Alitalo ja Kaisa Häkkinen tieteen akateemikoiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
27.11.2020 12.00
Tiedote
Kari Alitalo ja Kaisa Häkkinen. (Kuvat: Teemu Kuusimurto ja Mikko Suominen.)

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt tieteen akateemikon arvonimen emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle.

Akatemiaprofessori, tutkimusjohtaja Kari Alitalo (s. 1952) on johtanut Helsingin yliopiston syöpäbiologian ja -lääketieteen tutkimusohjelmaa vuodesta 1999 alkaen. Hän on toiminut Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professorina 1986–1987, Suomen syöpäinstituutin tutkijaprofessorina 1987–1988 ja Helsingin yliopiston syöpäbiologian professorina 1989–1993. Alitalo nimitettiin pysyväksi akatemiaprofessoriksi vuonna 1993 ja hän toimi Akatemian palveluksessa yhtäjaksoisesti toukokuuhun 2020 asti.

Alitalon keskeisiä tutkimuskohteita ovat syövän syntymekanismit ja erityisesti imusuoniston merkitys syöpäkasvaimen leviämisessä sekä uusien täsmällisempien hoitostrategioiden tunnistaminen syövän kasvun ja leviämisen estämiseksi. Hän on muun muassa löytänyt uusia veri- ja imusuoniston kehitystä sääteleviä kasvutekijöitä ja reseptoreita. Yksi esimerkki hänen merkittävimmistä viimeaikaisista tutkimustuloksistaan on imusuonijärjestelmän löytyminen aivoista.

Emeritaprofessori Kaisa Häkkinen (s. 1950) on toiminut Åbo Akademin suomen kielen ja kirjallisuuden vt. professorina ja professorina 1993–1999 sekä Turun yliopiston suomen kielen professorina 1999–2015. Häkkinen toimi myös Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2004–2009.

Häkkisen keskeisimpiä tutkimusaloja ovat suomen kielen historia ja kehitys, äänne- ja muotorakenne, suomen kielen sanahistoria, etymologia ja kielentutkimuksen oppihistoria. Häkkinen on tunnettu erityisesti etymologisista ja sanahistoriallisista tutkimuksistaan. 2000-luvulla hän on perehtynyt erityisesti vanhaan kirjakieleen ja Agricolan kielen tutkimukseen.

Akateemikot ovat ansioituneita tieteenharjoittajia

Tasavallan presidentti voi Suomen Akatemian hallituksen esityksestä myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle.

Kotimaisia tieteen akateemikkoja on tällä hetkellä 14. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään kuudellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Edellisen kerran arvonimiä myönnettiin vuonna 2017.

Tieteen akateemikot Suomen Akatemian verkkosivuilla

Lisätietoja

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 309

Korkeakoulutus ja tiede Tiede