Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteelliseen kehittämiseen

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen johdosta syntyviin lisäkustannuksiin.

Avustus on erityisavustus, jota voidaan myöntää vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, jotka ovat tehneet lainvoimaiset päätökset ylläpitämänsä kansalaisopiston tai kansanopiston yhdistämisestä toiseen ylläpitäjään tai koulutuksen järjestäjään ja joiden yhdistymishankkeeseen liittyvät lupahakemukset opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt. Hakijan tulee edelleen järjestää vapaan sivistystyön kansalaisopisto- tai kansanopistokoulutusta. Kustannusten, joihin avustusta myönnetään, tulee kohdistua vapaaseen sivistystyöhön.

Avustusta voidaan myöntää valtion vuoden 2020 talousarvion momentilta 29.10.31:

  • kansalaisopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €
  • kansanopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €

Hakuaika alkaa 1.10.2020 klo 8.00 ja päättyy 4.11.2020 klo 16.15. Avustuspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Lisätietoja

Opetusneuvos Annika Bussman (kansanopistot)
puh. 029 533 0407
[email protected]

 

Asiantuntija Petra Heikkinen (kansalaisopistot)
puh. 029 533 0068
[email protected]

 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]  

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://minedu.fi/avustukset