Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta

Avustus on tarkoitettu Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toimintaan.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 25.9.2020 ja päättyy tiistaina 3.11.2020 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään noin 5,7 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen edellä mainitun suuruiset määrärahat. Toiminta-avustukset on käytettävä vuoden 2021 toimintaan. Päätökset avustuksista pyritään tekemään tammikuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset: Valtionavustuslaki (688/2001).

 

Kulttuuri

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Sini Keinonen puh. 0295 3 30145, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.