Hyppää sisältöön

Lag om försök med tvåårig förskoleundervisning på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet
11.6.2020 11.17
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat en lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning på remissbehandling. Avsikten är att försöket genomförs åren 2021-2024. Enligt förslaget kan barn födda 2016 och 2017 delta i försöket. Kommunerna och verksamhetsställena som deltar i försöket väljs slumpmässigt.

Ett av målen i regeringsprogrammet är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, minska inlärningsskillnaderna och öka den utbildningsmässiga jämlikheten. En av metoderna som man har valt för uppnå detta är att göra förskoleundervisningen och den inledande undervisningen till en enhetligare och flexiblare helhet än för närvarande. Genomförandet av en tvåårig förskoleundervisning utreds som en del av denna helhet.

- Försöket ger värdefull information som stöd för beslutsfattandet och främjar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Li Andersson.

Målet är att 10 000 barn ska omfattas av den tvååriga förskoleundervisningen. För försöket utarbetas en egen läroplan. I samband med försöket genomförs ett forskningsprojekt som utvärderar genomförandet av försöket och dess genomslag.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen och att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag. Därtill utreds kontinuiteten mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och familjernas serviceval. Målet är att få information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

De kommuner som deltar i försöket ersätts med statsunderstöd enligt antalet barn som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen för de tilläggskostnader som orsakas av försökets första år på basis av kommunens genomsnittliga kostnader för förskoleundervisning och bortfallet av avgifter för småbarnspedagogik.

Utlåtanden ska lämnas senast den 24 juli 

Mer information:

  • specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 02953 30160
  • regeringssekreterare Marjaana Larpa, tfn 02953 30350
Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning