Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen uudistus vaatii arvovalintoja ja yhteistä tahtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.10.2019 16.14
Jatkuvan oppimisen uudistusta valmistelee mm. kansanedustajista ja työmarkkinatoimijoista koostuva ryhmä.
Jatkuvan oppimisen uudistusta valmistelee mm. kansanedustajista ja työmarkkinatoimijoista koostuva ryhmä.

Jatkuvan oppimisen uudistus on lähivuosien tärkeimpiä uudistuksia, jossa työikäisten osaamista, koulutustarjontaa, toimeentuloa ja työelämän tarpeita tarkastellaan kokonaisuutena. Uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ryhmä sekä työmarkkinatoimijoista koostuva tukiryhmä kokoontuivat tällä viikolla ensimmäisen kerran.

Linjauksissa tullaan tarkastelemaan koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta, osaamisen tunnistamista, opintojen aikaista toimeentuloa sekä haetaan ratkaisuja työn ja opiskelun yhteensovittamiseen. Tarkoitus on myös sopia, kuinka uudistusta viedään tulevina vuosina eteenpäin, ja siksi valmistelu halutaan tehdä yhdessä ja laajalla joukolla.

- Jatkuvan oppimisen edistämiseksi on jo tehty paljon suunnitelmia, mutta nyt kaivataan konkreettisia toimia, ryhmän sihteeristöön kuuluva suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo.

Uudistusta ovat valmistelemassa kaikki eduskuntapuolueet, työmarkkinajärjestöt ja keskeiset ministeriöt. Myös koulutuksen järjestäjät sekä keskeiset järjestöt ja muut toimijat ovat tiiviisti mukana. Työ alkoi toden teolla tällä viikolla, kun parlamentaarinen ryhmä sekä työmarkkinatoimijoista koostuva tukiryhmä kokoontuivat ensimmäisen kerran. Niiden lisäksi myös laaja seurantaryhmä tapaa syksyn aikana säännöllisesti.

- Yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista hahmottui, että kaikilla olisi mahdollisuus ammattitaidon ylläpitämiseen ja sitä kautta edellytykset pysyä työelämässä. Tarve joustaville tavoille päivittää osaamista nousi vahvasti esiin. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien on oltava helposti löydettävissä ja esteet niihin tarttumiselle on pyrittävä poistamaan.

- Työn tueksi valmistelemme parhaillaan tutkijatapaamista ja loppuvuodesta saamme OECD:ltä tuoretta tietoa jatkuvasta oppimisesta Suomessa.

Myös kansalaisten näkemys asioihin on tärkeä. Syksyllä kysytään verkkokyselyllä ajatuksia ja kokemuksia muun muassa osaamisen merkityksestä ja elinikäisen oppimisen esteistä ja mahdollisuuksista.

Osaaminen pitää pinnalla

Jatkuvan oppimisen linjaukset valmistuvat vuoden 2020 lopussa, mutta toteutus tulee viemään useita vuosia ja jatkuu yli hallituskauden.

Nyt käynnistyneen työn tavoitteena on hahmotella jatkuvan oppimisen järjestelmä ja siihen liittyvät kokonaisuudet sekä kuinka asiassa edetään. Lisäksi tarvitaan selkeä suunnitelma, miten uudistuksen toteuttamista jatketaan myös seuraavalla hallituskaudella.

- Työ edellyttää ennen kaikkea arvovalintoja ja yhteistä tahtoa, Heinivirta muistuttaa. Tehtävä on haasteellinen, mutta jos uudistuksella pystytään varmistamaan osaaminen kestävällä tavalla, varmistamme samalla edellytykset pärjätä tulevaisuudessa. Suomella on mahdollisuuksia jopa edelläkävijäksi.

OKM033:00/2019