Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus perusteilla – näkemyksiä kerätään lausuntokierroksella

Opetus- ja kulttuuriministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
3.3.2021 9.36
Tiedote

Lakiluonnos perustettavasta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta on lausuntokierroksella 25.3.2021 asti. Tavoitteena on sovittaa yhteen aikuisille suunnattuja oppimisen, ohjauksen ja työllisyyden palveluja, minkä tueksi tarvitaan koordinaatiota ja vaikuttavuutta tuova vastuutaho. Palvelukeskuksen valmistelusta sovittiin syksyn budjettiriihessä osana hallituksen työllisyystoimia.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtäviä olisivat työikäisille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden koordinointi ja kehittäminen, työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointi, alueellisten palveluverkostojen tukeminen sekä koulutus- ja osaamispalveluiden hankinta ja rahoitus. 

Palvelukeskus täydentäisi muuta julkisesti tuotettua palvelutarjontaa ja tukisi palvelujen tuottajia. Kansalaisille ja työnantajille suunnatut palvelut olisivat edelleen tarjolla mahdollisimman lähellä. 

Keskus kehittäisi ja hyödyntäisi toiminnassaan digitaalisia palveluita ja digitaalista lähteistä koostettavaa tietoa. Palvelukeskus osallistuisi muun muassa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen.

Uudenlaisella osaamispalvelujen tarjonnalla vastataan työelämän muutokseen

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tavoitteena on, että työikäisten osaamisen kehittäminen on aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen. 

Palvelukeskus kokoaisi, analysoisi ja tulkitsisi osaamistarpeisiin ja työllisyyteen liittyvää ennakointitietoa sen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Palvelukeskuksen ennakointitoiminta täydentäisi muuta ennakointia ja kohdistuisi työikäisen väestön ja työnantajien tarpeiden tunnistamiseen. 

Palvelukeskuksen tehtävänä olisi tukea alueellisia yhteistyöverkostoja. Lisäksi keskus seuraisi alueen koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän kohtaantoa sekä tekisi ehdotuksia koulutuksen suuntaamiseksi ja toteuttamiseksi yhteistyössä alueen koulutuspalvelujen tuottajien kanssa. 

Palvelukeskus rahoittaisi koulutus- ja osaamispalveluita, joilla vastataan ennakoivasti työelämän rakennemuutoksiin. Koulutuksilla vastattaisiin osaamistarpeisiin, joita syntyy esimerkiksi innovaatioiden tai uusien teknologioiden myötä. Lyhytkestoisia koulutuksia räätälöitäisiin alueen väestön ja työelämän tarpeisiin. Lisäksi palvelukeskus voisi rahoittaa koulutukseen hakeutumista ja osallistumista tukevaa toimintaa. Palvelukeskus tukisi tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavia tahoja ja kehittäisi esimerkiksi hakevaa toimintaa ja erilaisia tukitoimia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaisivat yhdessä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimialaan liittyvästä ohjauksesta. Palvelukeskus toimisi Opetushallituksen erillisyksikkönä. Palvelukeskuksen yhteydessä toimisi valtioneuvoston nimittämä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto, jonka jäsenet olisivat työelämän edustajia. 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 105
hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 238
hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 940

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus