Hyppää sisältöön

Jatkuvalla oppimisella rakennetaan reittiä koronakriisin muuttamilla työmarkkinoilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö
17.2.2021 11.37
Tiedote
#JatkuvaOppiminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vauhdittaa jatkuvaa oppimista lähes 20 miljoonan euron uusilla avustuksilla. Osaamista uudistamalla vastataan työelämän murrokseen, jota koronakriisi on entisestään nopeuttanut. Lisärahoituksesta työikäisten osaamiseen päätettiin viime vuoden neljännessä lisätalousarviossa. Jo aiemmin kesällä ministeriö myönsi liki 40 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille.

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkoituksena on auttaa ihmisiä osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksia jatkuvan oppimisen uudistusta tukeville 79 hankkeelle yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Hankkeet vastaavat työelämän murroksiin, helpottavat koronakriisistä toipumista ja tukevat osaavan työvoiman saatavuutta alueilla. 

Osaamistarpeisiin vastaamiseksi toteutetaan lyhytkestoisia koulutuksia, joihin myönnettiin avustuksina yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Lyhytkestoisilla koulutuksilla vastataan erityisesti ohjelmisto- ja teknologia-alan osaajapulaan. Lisäksi avustuksia myönnettiin koulutuksiin, jotka liittyivät ilmaston kannalta kestävän rakennemuutoksen ”vihreään siirtymään” sekä digitalisaation, teköälyn ja robotiikan hyödyntämiseen. 

Koulutukseen vähemmän osallistuvien ns. aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisäämiseksi myönnettiin 8,2 miljoonaa euroa, jolla kehitetään ja toteutetaan muun muassa palveluihin ohjaavaa hakevaa toimintaa, työ- ja opiskeluvalmiuksia edistäviä opintoja sekä koulutuksen tukitoimia. 

Työllisyyden kuntakokeiluja tuetaan 2,7 miljoonalla eurolla. Seitsemässätoista hankkeessa järjestetään työllistymistä tukevia opintoja sekä sujuvoitetaan palveluja ja työllistymistä. Rahoitusta myönnettiin etenkin uusille ja laajeneville kuntakokeilualueille. 

Tukea saaneista hankkeista 31 on ammatillisen koulutuksen järjestäjän, 28 korkeakoulujen ja 20 vapaan sivistystyön oppilaitosten hakemia. Avustuksista päätettäessä hankehakemuksia arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Arvioinnissa kuultiin myös ELY-keskuksia. 

Jatkuvan oppimisen uudistusta ohjaavat parlamentaariset linjaukset valmistuivat joulukuussa 2020. Alkuvuodesta valmistellaan yksityiskohtaisempi etenemissuunnitelma uudistuksen toteuttamiselle. Indikaattorien avulla seurataan jatkuvaan oppimiseen kytkeytyvien ilmiöiden kehitystä ja arvioidaan uudistusten toteutumista.

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta p. 0295 330 136
erityisasiantuntija Saara Ikkelä, p. 0295 330 109
ammatillinen koulutus: neuvotteleva virkamies Ville Heinonen p. 0295 330 105, opetusneuvos Tiina Polo, p. 0295 330 022  
korkeakoulut: opetusneuvos Päivi Bosquet p. 0295 330 375, opetusneuvos Sanna Hirsivaara p. 0295 330 111opetusneuvos Kaisu Piiroinen p. 0295 330 359
vapaa sivistystyö: opetusneuvos Annika Bussman, p. 0295 330 407

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus