Hyppää sisältöön

Itämeren alueen Route4U kulttuurireittikokous
Itämeren alueen ihmisiä yhdistävä kulttuuriperintö

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.3.2019 8.14
Tiedote
Kuvassa Helsingin Töölönlahti
Helsinki. Kuva: Teuvo Kanerva / Museoviraston Kuvakokoelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhdessä Euroopan neuvoston Route4U -hankkeen kanssa Itämeren alueen (EUSBSR) kulttuurireittikokouksen Helsingissä 26.–27.3.2019. Kokous on osa Suomen Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajuutta. Kokouksessa keskustellaan Itämeren alueen rikkaasta ja monipuolisesta kulttuuriperinnöstä sekä alueen kulttuurisia resursseja ja osaamista hyödyntävistä uusista kulttuurireittihankkeista.

Itämeren alueen (EUSBSR) Route4U kulttuurireittikokouksen pääpuhuja on entinen pääministeri Paavo Lipponen.  Kokouksen päätavoitteena on nostaa esiin kulttuurireittejä Itämeren alueen strategisen kehittämisen voimavaroina ja pyrkiä löytämään hyviä käytänteitä kulttuurireittitoiminnan vahvistamiseksi niin alueellisella, kansallisella kuin paikallisella tasolla.

Kokouksessa keskustellaan erityisesti Itämeren alueen modernista arkkitehtuurista sekä rannikkoseutujen ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, jotka on tunnistettu muun muassa Route4U -hankkeen laatiman Itämeren kulttuurireittiyhteistyön tiekartassa kiinnostaviksi rajat ylittävien reittien uusiksi teemoiksi Itämeren alueella.

Kokouksen työpajoissa käsitellään Euroopan neuvoston kulttuurireittien sertifiointiprosessia sekä pyritään löytämään hyviä käytänteitä kulttuurireittitoiminnan rakentamiseksi vuorovaikutuksessa varsinkin Itämeren alueen kulttuuri- ja matkailuverkostojen kanssa.

Vuonna 1987 käynnistynyt Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyö edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä Euroopan historian ja perinnön tuntemusta ja ymmärtämistä.

”Kulttuurireitit ovat parhaimmillaan siltoja, jotka helpottavat kulttuurivaihtoa sekä yhdistävät historiaamme nykypäivään ja myös yhteiseen tulevaisuuteemme”, sanoo Euroopan neuvoston apulaispääsihteeri Gabriella Battaini-Dragoni.

Itämeren alueella on viisitoista Euroopan neuvoston sertifikaatin saanutta kulttuurireittiä. Näistä Hansareitti, Viikinkireitit ja Pyhän Olavin reitit ulottuvat Suomeen.

Routes4U on Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittien avulla Euroopan unionin neljän makroaluestrategian (Adrian- ja Joonianmeren, Alppien, Itämeren ja Tonavan alueet) ja Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskevan Faron puiteyleissopimuksen mukaisesti.

Route4U kulttuurireittikokoukseen Helsingissä osallistuu Euroopan neuvoston kulttuurireittiverkostojen ja sidosryhmien edustajia kulttuurin ja matkailun aloilta Itämeren alueelta, eurooppalaisista toimielimistä ja kansanvälisistä järjestöistä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Anne Mattero, OKM, p. 02953 30206