Hyppää sisältöön

Investointiavustukset valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille vuodelle 2021

Avustus

Avustus on tarkoitettu vuodeksi 2021 ministeriön nuorisolain (1285/2016) 20 §:n mukaisesti hyväksymille nuorisokeskuksille ja niiden omistajayhteisöille investointeihin perusparannuksien, uudisrakentamisen, laajennuksen, varustamisen tai hankintojen muodossa. Investointiavustuksia voidaan myöntää myös muulle nuorisokeskuksen rakennuksien ja alueiden omistajalle.

Hakuaika alkaa 23.11.2020 klo 10:00 ja päättyy 28.12.2020 klo 16:15.

Avustus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä.

Hakemuksen liitteiden ja muiden tietojen tulee olla virallisesti hyväksyttyjä.

Ministeriö voi käyttää nuorisokeskusten yleis- ja investointiavustuksiin yhteensä enintään 5 (viisi) miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää näihin tarkoituksiin määrärahat. Investointiavustuspäätökset pyritään tekemään helmi-maaliskuun 2021 aikana.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Nuorisolaki (1285/2016), erityisesti § 2 ja § 20, Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) § 9 ja § 10 ja Valtionavustuslaki (688/2001). Nuorisokeskukset toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteohjauksessa.
 

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30113, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset