Hyppää sisältöön

Ilmi Salminen: Partioharrastuksesta jokainen voi löytää oman yhteisön

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 3.1.2019 14.15
Yleinen
Ilmi Salminen: Partioharrastuksesta jokainen voi löytää oman yhteisön

Tässä sarjassa esittelemme tekoja ja näkemyksiä lapsiystävällisemmän Suomen puolesta. Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Ilmi Salminen pitää tärkeänä, että jokainen voisi harrastuksen kautta löytää oman turvallisen yhteisön.

Ilmi Salminen toivoo, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastukseen. Yksi harrastusvaihtoehto on partio, jossa ikäkausittain ohjelma pohjautuu yhdessä tekemiseen, luonnossa retkeilyyn ja itsensä kehittämiseen. Ikäkausiohjelmissa huomioidaan eri ikäisten taidot ja ryhmiä johtaa koulutettu aikuinen. Partiossa myös nuoret saavat vastuutehtäviä ja halutaan, että jokainen saa vaikuttaa toimintaan. Johtaminen, yhteiskuntavaikuttaminen ja projektisuunnittelu ovat taitoja, joita partiossa pääsee kehittämään nuoresta asti.

- Partiosta lapset ja nuoret voivat löytää itselleen ympärilleen turvallisen yhteisön, johon kuulua. Omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen on tärkeä osa partiota, sillä onnistumisen kokemuksia voi saada muualtakin kuin vain esimerkiksi koulumaailmasta, Salminen pohtii.

Omien vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen on tärkeä osa partiota.

Salmisen mukaan se, että jokaisella olisi harrastus ja oma yhteisö, linkittyy myös laajempaan keskusteluun nuorten yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä. Partiossa tehdään paljon työtä sen eteen, että tavoitettaisiin sellaisia lapsia ja nuoria, jotka eivät ehkä muuten löytäisi partioharrastuksen pariin. Sata uutta tapaa -projektissa lippukunnat ovat järjestäneet erilaisia tempauksia, joilla madalletaan kynnystä aloittaa partio, Salminen kertoo.

Käytännön keinoja tehdä partiosta helpommin lähestyttävää on esimerkiksi varustelainaamojen perustaminen lippukuntiin. Raha ei saisi olla este partioharrastuksen aloittamiselle, ja siksi esimerkiksi lippukunnan jäsenmaksuista ja leirimaksuista on mahdollista anoa vapautusta. Harrastamisen esteitä on madallettu muillakin tavoilla ympäri Suomen. Lapissa on esimerkiksi aloitettu saamenkielinen partiotoiminta, ja maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille ja perheille on järjestetty eri puolilla Suomea tapahtumia, joissa tutustutaan luontoon ja retkeilyyn.

Perheille oma partio-ohjelma

- Perhepartio sai alkunsa lippukunnissa varsin orgaanisesti, Salminen kertoo. - Haluttiin, että ikäkausiohjelman ulkopuolellakin ihmisillä olisi mahdollisuus jatkaa harrastusta työn ja perhe-elämän ohessa, ja perhepartio osoittautui todella suosituksi. Perhepartioryhmään kuuluu yleensä useampi perhe, jotka kokoontuvat aikataulujensa mukaan ja harjoittelevat yhdessä partiotaitoja.

Perhepartiolle kehitetään tulevina vuosina virallista ohjelmaa toiminnan laadun takaamiseksi. Nyt jokainen ryhmä voi partion koottujen vinkkien avulla päättää, mitä kokouksissa ja retkillä tehdään. Ohjelmassa voi olla leikkejä, tutkimusretkiä lähimetsiin sekä kädentaitojen harjoittelua. Myös kokkailu luonnossa on ollut suosittua puuhaa. Edellytyksenä on, että alle kouluikäiset lapset osallistuvat kokouksiin vanhempiensa tai muun läheisen aikuisen, kuten kummin tai isovanhemman kanssa. 

- Perhepartio on hyvä vaihtoehto viettää yhteistä aikaa perheen kanssa. Monelle aikuiselle perhepartio on myös paikka tutustua muihin aikuisiin. Omien kokousten lisäksi perheet voivat osallistua lippukuntien leireille, piirileireille sekä suurleireille. Piirileireillä ja suurleireillä on omaa ohjelmaa ja päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille, aikuiset osallistuivat erilaisiin leiripestinsä mukaisiin tehtäviin mahdollisuuksien mukaan, Salminen kertoo.

Kun perhepartiossa mukana olleet lapset kasvavat sudenpentuikäisiksi, aikuisten on mahdollista jatkaa toiminnassa esimerkiksi ryhmänvetäjänä.

Harrastuksella voi olla vaikutusta perheiden hyvinvointiin myös välillisesti. Salmisen mukaan esimerkiksi yksinhuoltajaperheessä se, että lapsi on viikonlopun yöretkellä, voi olla vanhemmalle hetki, jolloin saa huoahtaa arjen keskellä tietäen, että lapsi on turvallisessa paikassa ja hänellä on mielekästä ohjelmaa. Perhepartiossa taas koko perhe saa harrastaa ja viettää aikaa yhdessä.

- Harrastamisen ja järjestöjen rooli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa tulisi huomioida julkisen sektorin päätöksissä ja hankkeissa. Partio toimii sillä periaatteella, että erityisesti nuoret itse saavat olla mukana päättämässä asioista, ja nuorten ottamista mukaan toivoisin myös lapsistrategian valmisteluun, Salminen sanoo.

***

Tässä sarjassa esittelemme tekoja ja näkemyksiä lapsiystävällisemmän Suomen puolesta. Kaikki esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/haastateltavan omia. Lisää kirjoituksia voit lukea minedu.fi/lapsistrategia/kolumnit ja stm.fi/lapsistrategia/kolumnit.