Hyppää sisältöön

Hallitus vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa olevien oikeutta opetukseen ja ohjaukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
23.6.2021 14.01
Tiedote
Opiskelija ja ohjaaja ammattioppilaitoksessa.

Hallitus muutti ammatillisesta koulutuksesta annettua asetusta siten, että jatkossa opiskelijoilla on nykyistä vahvempi oikeus saada vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta yhtä osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin tarvittaessa joustaa tästä ylös- tai alaspäin riippuen opiskelijan oppimisvalmiuksista ja yksilöllisistä valinnoista. Arvioinnin lähtökohtana on kuitenkin aina vähintään 12 tunnin opetus- ja ohjausmäärä osaamispistettä kohden. Aiemmin vastaavanlaisesta vähimmäistuntimäärästä ei ollut säädetty, joten uusi asetus vahvistaa opiskelijoiden oikeutta laadukkaaseen opetukseen.

Yksittäisen opiskelijan tarvitseman opetuksen ja ohjauksen määrä arvioidaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnan yhteydessä. HOKS:n laatii yhdessä opiskelijan kanssa yleensä opettaja tai opinto-ohjaaja.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen.

– Joustava vähimmäistuntimäärä auttaa varmistamaan, että jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on kaikissa tilanteissa oikeus riittävään määrään opetusta. Yksi ammatillisen koulutuksen erityisistä vahvuuksista on joustavuus ja opiskelijan jo työelämässä hankkiman osaamisen tunnistaminen. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että joustavuus ei tarkoita edes poikkeustilanteessa sitä, että opiskelija jää opinnoissaan yksin, opetusministeri Jussi Saramo sanoo.

Ehdotettu säännös parantaa opiskelijan oikeutta saada riittävä määrä opetusta ja ohjausta. Säännöksen tavoitteena on myös yhdenvertaistaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valitsevien nuorten välistä asemaa ja toisaalta myös eri ammatillisen koulutuksen järjestäjien oppilaitoksissa opiskelevien asemaa.

Asetuksella ei muuteta nykyisinkin voimassa olevaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta. Koulutuksessa keskitytään edelleen puuttuvan osaamisen hankkimiseen, ja lopulta osaaminen ratkaisee valmistumisen – ei esimerkiksi koulutukseen käytetty aika.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman avulla varmistetaan jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa riittävä opetus ja ohjaus yksilöllisistä lähtökohdista käsin.

Asetus tulee voimaan 1.8.2022.

Lisätietoja: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238

Ammatillinen koulutus Jussi Saramo