Hyppää sisältöön

Hallitus peruuttaa varhaiskasvatusmaksujen korotukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.9.2016 13.15
Tiedote

Hallitus peruuttaa 14.4.2016 eduskunnalle antamansa esityksen laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina yleisistunnossaan.
 

Hallitus päätti budjettiriihessä 1.9.2016 vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen, että varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan. Varhaiskasvatuksen maksujen korotukset jätetään toteuttamatta työnteon kannustavuuden lisäämiseksi ja kannustinloukkujen purkamiseksi.

Eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen sisältyneet pienituloisille 2–3 hengen perheille kohdistetut maksujen kevennykset kuitenkin toteutetaan. Tämä parantaa erityisesti yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan. Varhaiskasvatusmaksut alenevat arviolta 10 miljoonalla eurolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee uuden hallituksen esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (OKM), puh. 02953 30079