Hyppää sisältöön

Skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet för dem som går ut den grundläggande utbildningen på våren

Undervisnings- och kulturministeriet
3.2.2021 11.38 | Publicerad på svenska 3.2.2021 kl. 11.51
Pressmeddelande
Opiskelija hoitoalan opinnoissa

Läropliktslagen träder i kraft i augusti 2021. Bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning trädde i kraft den 1 januari 2021. Skyldigheten att söka till utbildning innebär att alla som går ut den grundläggande utbildningen på våren ska söka till utbildning på andra stadiet vid den gemensamma ansökan 23.2–23.3 eller på något annat sätt.

I fortsättningen upphör läroplikten när den unga fyller 18 år eller innan dess avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen). I och med läropliktsreformen blir studierna på andra stadiet avgiftsfria för dem som omfattas av den utvidgade läroplikten. De första som omfattas av den utvidgade läroplikten är de ungdomar som går ut grundskolan i vår.

En läropliktig ska före slutet av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen söka till utbildning på andra stadiet, till utbildning i övergångsskedet eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten. En läropliktig kan söka till utbildning genom riksomfattande ansökningsförfaranden (gemensam ansökan) eller på något annat sätt. 

Den gemensamma ansökan sker i webbtjänsten Studieinfo.fi. I år är tidpunkten för den gemensamma ansökan 23.2–23.3. Samtidigt ordnas ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen och till yrkesutbildning som ordnas i form av krävande särskilt stöd.

Om den läropliktige inte får en studieplats vid den gemensamma ansökan, fortsätter skyldigheten att söka till utbildning tills den läropliktige får en studieplats. I och med den nya lagen anvisas alla som avslutar grundskolan en studieplats i utbildning i övergångsskedet, om den läropliktige inte annars får en studieplats.

Anvisningar för lärare och unga

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen ordnar under vintern och våren webbseminarier för utbildningsanordnare samt lärare och studiehandledare vid grundskolor och läroanstalter på andra stadiet om läroplikten och ansökan till andra stadiet.

Undervisnings- och kulturministeriet informerar unga om reformen på ministeriets Instagramkonto. När den gemensamma ansökan börjar kommer de unga och deras vårdnadshavare också att få information hem per post. 

Utbildningsstyrelsen informerar senare i februari närmare om tidtabellerna för vårens ansökningsomgångar, nybörjarplatserna och den rådgivning som erbjuds sökandena.

Närmare information om utvidgningen av läroplikten och skyldigheten att söka till andra stadiet.

Information om ansökan, möjlighet att bläddra i utbildningsutbudet samt anvisningar och rådgivning gällande ansökan finns på webbplatsen Studieinfo.fi

Mer om utvidgandet av läroplikten på utbildningsstyrelsens webbplats 

Mer information:

  • Regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 0295 330 238
  • Specialmedarbetare Anna Mäkipää, tfn 050 447 9618