Hyppää sisältöön

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2022 - 2025

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2022 - 2025 ilmoitetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 31.12.2020 klo 16.15 mennessä. Hanke-esitysten jättäminen asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä esitystä voi sen jälkeen jättää. 

Hanke-esityksiä voi tehdä 25.11.2020 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 (alv 0 %) euroa eli hankkeet, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan. Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana varsinaisia avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Kuntien tulee liittää esitykseen ote kunnan investointiohjelmasta, yksityisiltä yhteisöiltä edellytetään selvitys hankkeen rahoituksesta. Lisäksi esitykseen tulee liittää kartta hankkeen sijainnista.

Uimahallihankkeen kustannusten arvioinnissa  suositellaan myös uimahalleihin tehtyä hanketyökalua, joka on julkaistu koekäyttöön RT-ohjekorttina RT 103167 Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi kopio hanketyökalun antamasta tulosteesta. Uimahallihankkeen hanketyökalu on käytettävissä RT tietoväylässä RT-kortistosta. 

Aluehallintovirastot laativat alueensa hanke-esityksistä vuosittaisen kiireellisyysjärjestyksen ja pyytävät siitä lausunnon alueelliselta liikuntaneuvostolta ja tarvittaessa maakunnan liitoilta. Aluehallintovirastot toimittavat oman alueensa kiireellisyysjärjestyslausunnon perusteluineen elokuun loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii koko maata koskevan rahoitussuunnitelman ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta. Rahoitussuunnitelma laaditaan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vahvistaa suunnitelman yleensä marraskuussa, jonka jälkeen suunnitelma löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2020 - 2023

 

Esitykset jätetään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Esityksen tulee olla tallennettuna ja lähetettynä sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään maanantaina 31.12.2020 klo 16:15 mennessä. Asiointipalvelu sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä esitystä voi sen jälkeen jättää. Tämän vuoksi kannattaa varautua ennakoimattomiin viivästystekijöihin ja varata esityksen tekemiseen riittävästi aikaa. Mahdollisissa asiointipalvelun häiriötilanteissa hanke-esityksen tekijää pyydetään ottamaan yhteyttä alueensa aluehallintoviraston viranhaltijaan.

Esityksen tekijä vastaa siitä, että se saapuu perille määräaikaan mennessä.

Liikunta Yleinen

Lisätietoja

Rahoitussuunnitelmaesitykset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected])

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marie Rautio-Sipilä, puh. 0295 018 069 ([email protected])

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected])

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected])

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected])

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected]