Hyppää sisältöön

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa vahvistetaan: 30 miljoonan euron tasa-arvorahahaku avattu

Opetus- ja kulttuuriministeriö
28.3.2018 12.01
Tiedote

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi esi- ja perusopetuksessa. Avustusta voidaan käyttää erityisopetuksen laadun kehittämiseen, opetusryhmien joustavaan muodostamiseen, opettajien ja avustajien palkkaamiseen sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen tarvittaviin materiaaleihin. Haettavissa on yhteensä 30 miljoonaa euroa.

- Peruskoulun tulee taata jokaiselle lapselle ja nuorelle kotitaustasta riippumatta vahvat perustiedot ja -taidot jatko-opinnoissa ja elämässä pärjäämiseen. Koulumme eivät saa eriytyä parempiin ja heikompiin, vaan jokaisen perheen on voitava luottaa siihen, että lähellä oleva koulu on maailman paras. Siksi olemme kaksinkertaistaneet tasa-arvon edistämiseen varatun rahoituksen tälle vuodelle ja ohjaamme 30 miljoonaa euroa lisärahoitusta haastavampien alueiden kouluille eli alueille, joissa on paljon työttömyyttä, alhaisempi keskimääräinen koulutusaste tai suurempi vieraskielisen väestön osuus, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Hallitus päätti tasa-arvorahoituksen kaksinkertaistamisesta syksyn 2017 budjettiriihessä. Samalla hallitus päätti kohdentaa kohdistaa erikseen 10 miljoonaa euroa uutta lisärahoitusta kouluille, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehittämistoiminnan ulkopuolelle tai joilla on hyvin vähäisesti resursseja siihen.

Valtion erityisavustuksella edistetään joustavien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä esi- ja perusopetuksessa.  Sillä vahvistetaan inklusiivista toimintakulttuuria, jossa keskeistä on kaikkien oppilaiden oppiminen ja osallisuus. Tuen avulla varmistetaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävä varhainen tuki jokaiselle. Tavoitteena on oppimisen ja hyvinvoinnin sekä yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistaminen.

–Tasa-arvoisen peruskoulun vahvistamisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä sekä yksilölliseen oppimisen tukeen. Vaikka suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, tutkimukset koulutuksellisesta eriytymisestä kertovat kuitenkin, että yhteys oppilaan taustan ja oppimistulosten välillä näkyy jo perusasteella. Siksi meidän on kaikin käytössä olevin keinoin yhteistyössä varmistettava riittävä tuki oppimiselle,sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Avustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, opetusryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen sellaisiin esi- ja perusopetuksen opetusryhmiin, joissa opiskelee osittain tai kokonaan tehostetun tuen, erityisen tuen piirissä olevien oppilaita tai erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita. Avustusta voidaan käyttää myös erityisopetuksen laadun kehittämiseen tarvittaviin materiaaleihin.

Haettavissa yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2018–2019.  Avustusta myönnetään opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella: 30-54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, vieraskielisten osuus sekä opetukseen käytetty resurssi (euroa/oppilas) vuonna 2017.

Avustusten hakuaika päättyy 25.4.2018.

Linkki avustussivulle

Lisätiedot 

Opetusneuvos Ulla Laine, p. 0295 3 31597
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Leo Pahkin p. 029 533 1163
Opetusneuvos Katri Kuukka p. 029 533 1445
Opetusneuvos Matti Ranta p. 029 533 1537
Opetusneuvos Jukka Tulivuori p. 029 533 1260 

Opetusneuvos Maj-Len Engelholm p. 029 533 1601
(ruotsinkielinen koulutus)

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus