Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar åren 2020-2021

Avustus

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram har man beslutat utvidga det försök med avgiftsfri småbarnspedagogik på deltid för 5-åringar som inleddes 2018. För närvarande pågår det andra skedet i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Detta skede inleddes i augusti 2019 och pågår åren 2019-2020.


Understöd kan sökas av kommuner. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik. Privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster kan delta i försöket genom att komma överens om saken med kommunen.


Ansökningstiden börjar 22.1.2020 och slutar 26.2.2020 kl. 16.15.


För försöket används ca 6 miljoner euro statlig finansiering. Avsikten är att besluten ska fattas i april 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Undervisningsråd
Tarja Kahiluoto
tfn. 0295 330 386
[email protected]

 

Specialsakkunning
Jari Rutanen
tfn. 0295 330 011
[email protected]

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen
Statsunderstöd- ärende hantering och anvisningar

[email protected]