Hyppää sisältöön

Specialunderstöd utlyses för verksamheten hos bildningsväsendets kommunagenter

Undervisnings- och kulturministeriet 17.9.2018 10.51
Nyhet

Nu går det att från undervisnings- och kulturministeriet ansöka om specialunderstöd för verksamheten hos bildningsväsendets kommunagenter. Det är kommunerna som kan ansöka om understöd. Fem kommunagenter kommer att placeras i Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och huvudstadsregionen. Ansökningstiden går ut den 24 oktober 2018.

Kommunagentens uppgift är att främja och samordna bildningsväsendets synpunkter i skapandet av strukturer och verksamhetsmodeller i fråga om kontaktytan mellan kommunerna och de framtida landskapen samt att stärka det inbördes samarbetet mellan kommunerna i området. En konkret uppgift i arbetet med kontaktytan är att delta i planeringen och genomförandet av LAPE-Akademierna i regionerna. Kommunagentens uppgift omfattar också att förmedla information och synpunkter från kommunerna till det riksomfattande arbetet.

Kommunagenterna placeras i fem stora kommuner (Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och huvudstadsregionen). Kommunagenternas verksamhetsområde är större än ifrågavarande kommuner.

Kommunagenten fungerar i samarbete med ledningen för bildningsväsendet och med landskapens förändringsagenter i sitt område.

I landskapsprojekten i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har det år 2016-2018 funnits 19 förändringsagenter som har säkerställt genomförandet av förändringen i områdena. Social- och hälsovårdsministeriet utlyser även ansökan om statsunderstöd för förändringsagenter för 2019.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster leds av social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Verkställandet av programmet vid undervisnings- och kulturministeriet gäller stöd av barns och ungas välfärd inom småbarnspedagogiken, i skolan och i läroanstalter. Institutet för hälsa och välfärd stöder verkställandet av programmet.

Upplysningar: projektchef Katja Bergbacka, tfn 0295 330 267

Idrott LAPE Spetsprojekt Unga Utbildning spetsprojekt