Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för att utveckla övningsdaghemsverksamheten inom småbarnspedagogiken

Avustus

Understöd kan beviljas de universitet som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vars utbildningsansvar omfattar lärarutbildning för småbarnspedagogiken.

Ansökningstiden börjar den 4.2.2019 och slutar den 11.3.2019 kl. 16.15.

Eurobelopp som delas ut är högst 1 200 000 euro.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Undervisningsrådet Armi Mikkola, tfn 0295 3 30214

Undervisningsrådet Kirsi Alila, tfn 0295 3 30365

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd