Hyppää sisältöön

Erityisavustus Opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin pilotointiin vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus ovat yhdessä valmistelleet ehdotuksen uudeksi opetusmetsämalliksi. Se perustuisi Metsähallituslain 7 §:ssä mainittujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisessa noudatettuun käytäntöön. Metsähallituksen tehtävänä on tarjota maa-alueita mm. puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, sekä opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Uudella opetusmetsämallilla turvattaisiin metsäalan koulutuksen järjestämisen edellytykset siten, että koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne ei heikkene nykyisestä. Uuteen opetusmetsämalliin siirtyville ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettaisiin OKM:n pääluokasta kompensaatiota, joka vastaisi menetetyistä puunmyyntituloista ja käyttöoikeuskorvauksista muodostuvaa tasoa. Lähtötilanne on taso, joka vastaa kyseisten koulutuksen järjestäjien opetusmetsistä saamaa tuloa. Kompensaation laskennallinen suuruus määräytyy järjestelyyn kuuluvien opetusmetsien hakkuusuunnitteesta ja sen mukaisesta bruttokantorahatulosta, josta on vähennetty keskimääräinen metsänhoidon kustannus. Näin saatavaan laskennalliseen nettotuloon lisätään 10 %, joka on uudessa mallissa opetusmetsäkäytöstä johtuva keskimääräinen alenema verrattuna normaaliin Metsähallituksen talousmetsäkäyttöön.

Haettavana oleva määräraha on tarkoitettu käytettäväksi puunmyyntitulojen menetysten ja käyttöoikeuskorvauksien kompensoimiseen koulutuksen järjestäjille, jotka pilotoivat uutta opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallia. Määrärahaa voivat hakea ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joiden opetusmetsien käyttöoikeussopimukset päättyivät vuoden 2018 lopulla ja joiden kanssa on solmittu uudenmuotoinen käyttöoikeussopimus.

Hakuaika alkaa 1.10.2019 ja päättyy 21.10.2019 klo. 16.15.

Lisätietoja

Jukka Lehtinen, puh. 0295330183, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset