Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakouluille positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin vastaamiseen

Avustus

Erityisavustus on tarkoitettu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sellaisten koulutusten toteuttamiseen, joilla vastataan positiivisen rakennemuutoksen ja kasvavien toimialojen osaajatarpeisiin. Erityisavustusta voi hakea 1) joko muuntokoulutukseen tai 2) muuhun korkeakoulututkintoon johtavaan tai tutkinnon osista muodostuvan osaamiskokonaisuuden koulutuksen järjestämiseen.

Muuntokoulutukset johtavat yliopiston alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon ja ne on tarkoitettu aiemman osaamisen uudistamiseen henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet korkeakoulututkinnon Suomessa tai muualla, opistoasteen tutkinnon tai joilla on muutoin edellytyksiä suorittaa korkeakoulututkinto enintään kahdessa vuodessa. Muuntokoulutuksella vastataan erityisesti teknologisen kehityksen aiheuttamiin muutos- ja osaamistarpeisiin ja niillä tuetaan erityisesti ICT-osaamisen hyödyntämistä eri aloilla. Avustuksen kohteena olevat koulutukset voivat olla kestoltaan enintään kaksivuotisia.

Muun rahoitettavan koulutuksen, joka johtaa korkeakoulututkintoon, erikoistumiskoulutukseen tai tutkinnon osista muodostuvien osaamiskokonaisuuksien suorittamiseen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Koulutus rahoitetaan korkeakoulutukseen tarkoitetulla työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta siirtyvillä määrärahoilla. Avustuksen kohteena olevat koulutukset voivat olla kestoltaan enintään kaksivuotisia.

Erityisavustusta voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutushankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2018. Koulutuksia voidaan toteuttaa verkostomaisesti usean korkeakoulun yhteistyönä. Rahoitus myönnetään yhdelle kokonaisuutta koordinoivalle korkeakoululle. Päätökseen kirjataan tarvittaessa lupa jakaa rahoitusta hankkeen muille osapuolille.

Hakuaika:
Hakuaika alkaa 6.11.2017
Hakuaika päättyy 7.12.2017 klo 16:15

Jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat, positiivisen rakennemuutoksen korkeakoulutettujen osaajatarpeisiin vastaamiseen tarkoitettuihin avustuksiin voidaan käyttää enintään:

  • 10 miljoonaa euroa muuntokoulutushankkeiden avustuksiin
  • 3,3 miljoonaa euroa muihin korkeakoulututkintoon, erikoistumiskoulutukseen tai tutkinnon osien suorittamiseen tähtäävien koulutushankkeiden avustuksiin

Muuntokoulutushankkeita koskevat päätökset on tarkoitus tehdä joulukuussa 2017 ja muita hankkeita koskevat päätökset alkuvuodesta 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001). Koulutuksiin ja opiskelija ottamiseen sovelletaan ammattikorkeakoululain (932/2014) ja yliopistolain (558/2009) säännöksiä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Päivi Bosquet, puh. 0295 3 30375, [email protected]

Ylitarkastaja Sanna Hirsivaara,  puh. 0295 3 30111,  [email protected]

Opetusneuvos Maija Innola, puh. 0295 3 30120, [email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.