Hyppää sisältöön

Erityisavustus kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan

Avustus

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. 

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

Hakuaika alkaa 26.10.2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16.15.

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat käsittelevät hakemukset yhteistyössä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää aluehallintovirastoille määrärahat, jonka jälkeen aluehallintovirastot tekevät  alueensa avustuspäätökset 31.3.2021 mennessä. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Kirjastot

Lisätietoja

Etelä-Suomen AVI:

     Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538

     Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395 

Itä-Suomen AVI:

     Eeva Hiltunen, puh. 0295 016 513

     Virpi Launonen, puh. 0295 016 845

Lapin AVI:

     Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Lounais-Suomen AVI:

     Päivi Almgren, puh. 0295 018 300

     Anu Ojaranta, puh. 0295 018 302

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:

     Anneli Ketonen, puh. 0295 018 818

     Mika Mustikkamäki, puh. 0295 018 843

Pohjois-Suomen AVI:

     Merja Kummala-Mustonen, puh. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet:

Susanne Ahlroth, puh. 0295 018 762

Aluehallintovirastojen asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet: [email protected] 

Katso myös: Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta, Aluehallintovirastot 2020