Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för stödjande av uppsökande ungdomsarbete 2020

Understödet är avsett för att stödja sådant uppsökande ungdomsarbete som nämns i ungdomslagen (1285/2016).

Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga som har ett gällande avtal med kommunen eller kommunerna om uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person stannar på utbildningsvägen, ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar 6.11.2019 och går ut 13.12.2019 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst ca 12,6 miljoner euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Understödet söks från regionförvaltningsverken http://aviavustukset.fi/index.php/sv/former-av-stadsunderstod/uppsokande-ungdomsarbete/

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete senast 30.4.2020.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016), statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

 

Ansökan om understöd görs i regionförvaltningsverkets elektroniska tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
med blanketten ”Statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete”.

Unga

Ytterligare information

Mer information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ungdomsväsendets överinspektör, Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Ungdomsväsendets överinspektör, Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Planerare Tuulikki Nieminen, [email protected]

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Överinspektör Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)minedu.fi