Hyppää sisältöön

Specialunderstöd (2) för att trygga idrottsföreningars verksamhet i det rådande coronavirusläget

Understöd kan sökas av idrottsföreningar för att trygga tävlings- och elitidrott för barn och unga under coronavirusepidemin.
Understöd kan sökas för kostnader som uppstått under perioden 1.6.2020–31.1.2021.

Ansökningstiden börjar 13.1.2021.
Ansökningstiden går ut 15.2.2021 kl. 16.15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 2 000 000 euro för understöden.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Sök nu

Ansökningstid för 2021
13.1.2021 - 15.2.2021 16:15

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör
[email protected]
Tfn 0295 3 30103

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.