Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorten työpajatoimintaan vuonna 2020

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

Hakuaika alkaa 6.11.2019 ja päättyy 13.12.2019 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin enintään n. 16,3 milj. euroa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta http://aviavustukset.fi/index.php/hakeminen/avustusmuodot/nuorten-tyopajatoiminta/

Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset 30.4.2020 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017), valtionavustuslaki (688/2001).

 

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/  lomakkeella ”Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan”.

Nuoriso

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa:

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen suunnittelija Kati Myyryläinen, puh. 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
Suunnittelija Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Ylitarkastaja Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, puh. 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, puh. 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä
Ylitarkastaja Merja Hilpinen, puh. 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi