Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för utvecklande av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet för året 2021

Avustus

Utvecklingsunderstöden för den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet (Understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet söks från regionalförvaltningsverket).

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.
Ansökningstiden är fortlöpande.

Handläggningstiden är vanligtvis 2–4 månader.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016) 
Statsunderstödslagen (688/2001)

Ansökningstiden börjar 12.1.2021 och slutar 17.12.2021.

Sök nu

Ansökningstid för 2021
12.1.2021 10:00 - 17.12.2021 16:15
Unga

Ytterligare information

Ytterligare information: Marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn. 02953 30113

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected].fi 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: 
http://minedu.fi/sv/understod