Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2020

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä). Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.

Avustus on tarkoitettu myös nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Aiemmin erillinen nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankeavustushaku on nyt yhdistetty tähän avustushakuun.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 7.1. – 13.11.2020. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 3–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään 2,2 milj. euroa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
•    Nuorisolaki (1285/2016)
•    Valtionavustuslaki (688/2001)

Nuoriso