Hyppää sisältöön

Erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä museoiden digitalisiin palveluihin ja hankkeisiin

Avustus on tarkoitettu kansallisten digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuurien tukemiseen, yleisten kirjastojen yhteisiin palveluihin sekä museoiden yleisösuhdetta kehittäviin palveluihin ja museoiden tietovarantojen käytettävyyttä ja yhteentoimivuutta parantaviin hankkeisiin.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 15.9.2020 ja päättyy 15.10.2020 kello 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 290 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).