Hyppää sisältöön

Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronavirusläget

Ansökningstiden börjar den 2 juli 2020 och löper ut den 11 augusti 2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 9,6 miljoner euro för understöden.

Undervisnings- och kulturministeriet eftersträvar att fatta besluten inom september månad.

Ytterligare information

Tiina-Kaisa Haanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 330075
Minna Karvonen, direktör, tfn  0295 330 142  (21-31.7.)