Hyppää sisältöön

Projekt för en motions- och idrottsinriktad livsstil får understöd

Undervisnings- och kulturministeriet
16.2.2018 9.15
Pressmeddelande
Bild: Jouni Kallio / Skolan i rörelse

Idrottsminister Sampo Terho har beviljat 1 370 420 euro till riksomfattande och regionala projekt som gäller en motions- och idrottsinriktad livsstil. 28 projekt fick understöd. 2 429 580 euro beviljades till regionalförvaltingsverken för att delas ut till lokala projekt. Därutöver beviljades totalt 1 140 000 euro till 16 projekt för projekt i anslutning till programmet Skolan i rörelse. Understöden beviljades ur Veikkaus avkastning.

De riksomfattande och regionala utvecklingsstöden för en motions- och idrottsinriktad livsstil stöder utvecklingsprojekt som riktar sig till olika åldersgrupper och som främjar hälsa och välfärd. Med hjälp av projekten får man befolkningen att röra på sig i enlighet med motionsrekommendationerna och främjar en rörlig livsstil som en del av vardagen, särskilt bland personer som rör på sig lite.

Projektet kan rikta in sig på enskilda målgrupper, såsom småbarnspedagogik, skolan, äldre personer och specialgrupper. Tyngdpunkten ligger på att föra in en rörlig verksamhetskultur i skolorna i anslutning till målen för och verkställandet av programmet Skolan i rörelse.

Målet för Skolan i rörelse är en aktivare och trivsammare skoldag, välmående och friska elever, främjande av lärandet, större delaktighet och en verksamhetskultur som stöder gemenskap. Centrala element i programmet Skolan i rörelse är att skoldagen byggs upp så att den stöder aktivitet, delaktighet i lärandet motion under skolresan och rasterna, utvecklande av förutsättningarna för motion och lärandemiljöerna, rörlig klubbverksamhet och för- och eftermiddagsverksamhet samt att eleverna deltar i planerandet och verkställandet av verksamheten.

Därutöver fick 16 riksomfattande och regionala projekt understöd ur anslaget för Skolan i rörelse. Projekten satsar på att ändra verksamhetskulturen så att den blir fysiskt aktivare, såväl inom grundskolan som på andra stadiet och i högskolorna.

- Det gläder mig att det bland de projekten som fått understöd också finns nya, innovativa projekt. Ett sådant är De Ungas Akademis projekt Sporttitetti. Syftet med projektet är att skapa en modell för skolor där unga kunde utföra sin PRAO, dvs. bekanta sig med arbetslivet, i en idrottsförening och i skolans motions- och idrottsverksamhet, säger minister Sampo Terho. Projektet genomförs i samarbete med olika grenförbund, WAU ry och andra idrottsorganisationer.

Ytterligare information:

- Toni Ahva, specialmedarbetare, UKM, tfn 02953 30340
- Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, UKM, tfn 02953 30054
- Helena Silvennoinen, administrativ assistent , UKM, tfn 02953 30290