Hyppää sisältöön

Sakkunniggrupp bereder reform av museernas, teatrarnas och orkestrarnas finansieringssystem

Undervisnings- och kulturministeriet 31.8.2016 12.00 | Publicerad på svenska 31.8.2016 kl. 12.40
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en sakkunniggrupp för att bereda ett förslag till reform av museernas, teatrarnas (inklusive dans och cirkus) och orkestrarmas statsandelssystem. Arbetsgruppens verksamhetsperiod sträcker sig till den 31 oktober 2017. Ordförande för arbetsgruppen är musikern Jaakko Kuusisto.

Målet med reformen av statsandelssystemet för kultur är att utveckla finansieringssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar på aktörsfältet och i samhället, framtidens utmaningar, att systemet stöder en verkningsfull verksamhet av hög kvalitet samt uppmuntrar till reformer. Utgångspunkten är att den regionala tillgången till konst-och kulturtjänster behövs också i framtiden.

- Grunden för teaterns, dansens, cirkusens och museernas finansiering är statsandelssystemet som har gett kulturverksamheten stabilitet och långsiktighet. Statsandelarna har tryggat möjligheten att delta i kultur på olika håll i Finland. Det är delvis på grund av detta som vårt kulturfält är så brett och mångsidigt. Förutom de som får statsandelar producerar även det så kallade fria fältets aktörer kultur på hög nivå och ger kulturlivet en extra dimension, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Statsandelssystemet har sina starka sidor. Samtidigt är det nuvarande systemet trögt och utesluter nya aktörer. Kraven på att förnya systemet är alltså förståeliga. Sakkunnigarbetet för att förnya kulturfinansieringen fortsätter under hösten i form av intressentgruppsmöten som sammankallas av sakkunniggruppen och Sitra. Jag vill att det nya systemet stöder den högklassiga kultur som skapas av våra yrkeskunniga aktörer, skapar mer rörlighet och sporrar till att utveckla verksamheten samt ger möjligheter till nya aktörer, också inom det fria fältet, säger Grahn-Laasonen.

Arbetsgruppens arbete delas upp i två skeden: Under hösten bereder arbetsgruppen i samarbete med Sitra och representanter för kulturfältet ett förslag till huvudprinciper för det nya finansieringssystemet. I beredningen utnyttjar man de intressentgruppsmöten som ordnas av Sitra under hösten 2016, och dit man inbjuder representanter för hela kulturfältet. I det andra skedet (1.2.2017 - 31.10.2017) gör arbetsgruppen upp ett förslag till reform av finansieringssystemet och bereder nödvändiga förslag till författningsändringar.

Ordförande för arbetsgruppen är musikern Jaakko Kuusisto. Medlemmar är museichefen Kati Kivimäki (Forssa museum), museichefen Kalle Kallio (Arbetarmuseet Werstas), generalsekreterare Kimmo Levä (Finlands Museiförbund), museiverkets chef Päivi Partanen (Villmanstrands museer), verksamhetschef Maaria Kuukorento (Teatercentrum rf), skådespelaren Jarkko Lahti, professor i regikonst Saana Lavaste (Konstuniversitetet), verksamhetschef Tommi Saarikivi (FinlandsTeatrar rf), teaterchef Joachim Thibblin (Esbo Stadsteater), cirkuskonstnär Petri Tuominen, verksamhetschef Jussi Fredriksson (Flame Jazz), intendentti Teemu Kirjonen (Sinfonia Lahti), lehtori Tapani Länsiö (Sibelius-Akatemia), toiminnanjohtaja Aila Sauramo (Finlands Symfoniorkestrar rf), specialsakkunnig Johanna Selkee (Finlands kommunförbund), specialsakkunnig Veli-Markus Tapio (Finlands kulturfond) samt projektchef Helena Mustikainen (Sitra, viceordförande i det första skedet, medlem i det andra skedet) och överdirektör Riitta Kaivosoja (undervisnings- och kulturministeriet, medlem i det första skedet, viceordförande i det andra skedet).

Statsandelssystemet är en väsentlig del av konst- och kulturpolitikens styrningssystem. Genom att rikta statsandelar utvecklas branschen och tillgången till tjänster tryggas. För tillfället omfattas 121 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar av statsandelssystemet.

Ytterligare information:
- överdirektör Riitta Kaivosoja (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 02953 30129
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 02953 30164