Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen tietovarantoa laajennetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö
29.11.2018 13.45
Uutinen

Hallitus esittää, että ammatillisen koulutuksen valtakunnallista tietovarantoa laajennettaisiin opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kuuluvilla tiedoilla. Tämä sujuvoittaisi työelämässä opiskelua sekä opiskelijoiden siirtymistä oppilaitoksesta toiseen ja opintojen jatkamista keskeyttämisen jälkeen. Valtioneuvosto antoi 29. marraskuuta eduskunnalle esityksen valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.

Ammatillisessa koulutuksessa jokaisella opiskelijalla on oma opintopolku ja kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Valtakunnallisessa tietovarannossa olevat HOKS-tiedot olisivat koulutuksen järjestäjän ja vastuullisen työpaikkaohjaajan saatavilla digitaalisen eHOKS-palvelun kautta. Tästä olisi hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelija hankkii osaamista työelämässä tai vaihtaa oppilaitosta tai palaa jatkamaan opintojaan keskeyttämisen jälkeen. Lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaisiin osaamisen kehittämissuunnitelmiin kuuluvien tietojen yhdenmukaistaminen parantaisi henkilökohtaistamisen laatua valtakunnallisesti.

Tietovarantoa ehdotetaan laajennettavaksi myös siten, että tietovarannosta olisi saatavilla tiedot muusta ammatillisesta koulutuksesta kuin tutkintokoulutuksesta ja valmentavasta koulutuksesta. Opiskelija voisi itse hyödyntää henkilökohtaistamiseen liittyviä ja muita koulutustietoja palvelun kautta esimerkiksi työnhaussa.

Lisäksi laki ehdotetaan harmonisoitavaksi Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen kanssa.

Suomessa on ollut 1.1.2018 alkaen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto, johon tallennetaan opinto- ja tutkintotiedot. Kansalaiset ja viranomaiset saavat opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta (Koski) tarvitsemansa tiedot keskitetysti yhdestä paikasta.

Päätösaineistot (julkaistaan pian päätöksen jälkeen)

Lisätietoja: hallitusneuvos Saara Luukkonen, p. 02953 30366

Ammatillinen koulutus Koulutus