Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen reformin esitykset kommentoitavina 24.6. asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.6.2016 11.34
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestivät viisi ammatillisen koulutuksen reformin valmisteluun liittyvää työpajaa neljällä paikkakunnalla kesäkuussa 2016. Käsiteltävinä teemoina olivat mm. rahoitus, ohjaus ja säätely, työpaikalla tapahtuva oppiminen, tutkintojärjestelmä sekä opiskelijoiden ohjaus.

Työpajoihin osallistuneet pitivät nykyisen rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä oikeansuuntaisena uudistuksena, mutta olivat huolissaan rahoituksen ennakoitavuudesta. Osallistujat toivoivat ammatillisen koulutuksen uudistettuun rahoitukseen avoimia ja selkeitä rahoituskriteereitä, jotta vuotuinen vaihtelu pystytään hallitsemaan.

Reformi lisää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpajoissa korostettiin riittävän ohjauksen ja koordinaation tärkeyttä eri toimijoiden välillä työssä oppimisessa. Osallistujien mukaan on huolehdittava siitä, miten työpaikkoja motivoidaan eri aloilla ja eri vaiheissa olevien opiskelijoiden oppimisen tukemiseen. Uutta koulutussopimusmallia pidettiin pääsääntöisesti myönteisenä.

Tutkintojärjestelmän kehittämistä ja opintojen henkilökohtaistamisen yhtenäistämistä eri koulutusmuotojen välillä pidettiin positiivisena asiana. Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja arviointi vaativat vielä konkretiaa siitä, miten vastuut jaetaan sekä miten varmistetaan resurssit ja tasalaatuisuus. Opiskelijoiden sujuvan oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta korostettiin riittävää ohjausta sekä yhteisön muodostumisen tärkeyttä.

Reformin onnistumisen kannalta pidettiin tärkeänä muutoksen hallintaa: sopiva tahti ja hallittava yhtäaikaisten konkreettisten muutosten määrä on keskeistä. Osallistujat myös korostivat maahanmuuton ja muiden yhteiskunnallisten muutosten huomioimista reformin valmistelussa.

Työpajoissa käsiteltyjä reformin keskeisiä ehdotuksia ja pykäläluonnoksia voi kommentoida 24.6. asti verkossa. Tämän jälkeen kootaan työryhmien aineistoista sekä verkkovastauksista analyysi, joka valmistuu 30. kesäkuuta.

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet