Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen reformin asetukset lausunnolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.6.2017 15.54
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät asetusluonnokset on lähetetty sidosryhmille lausuntoja varten. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ovat lausuntokierroksella 4. heinäkuuta asti.

Asetusluonnoksia on käsitelty asetustyöpajoissa Helsingissä ja Seinäjoella toukokuun lopulla.

Seuraavat asetukset lähetetään lausuntokierrokselle myöhemmin kesäkuussa ja niiden lausuntoaika päättyy elokuussa:

  • opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa
  • opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
  • opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista
  • valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
  • opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
  • valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamista koskeva asetus lähetetään lausuntokierrokselle elokuussa.

Hallituksen esitys uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2018.

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (pdf), muistio

OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (pdf), muistio

Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto puh. 0295 3 30308

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet kärkihankkeet