Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen rahoituspäätökset 2020 tehty

Opetus- ja kulttuuriministeriö
16.12.2019 15.26
Tiedote
Opiskelija ja ohjaaja painopöydän ääressä
Kuva: Juho Paavola

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille suoritepäätöksellä myönnettävä rahoitus kasvaa ensi vuonna yli 70 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavasta päätöksestä. Päätöksessä panostetaan työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

Ensi vuosi tuo työpaikkaohjaajien koulutukseen 2,5 miljoonaa euroa. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta on tullut pysyvä osa ammatillista koulutusta. Niiden henkilöiden määrä, jotka ohjaavat ja arvioivat opiskelijoiden ammattitaidon kehittymistä lisääntyy työpaikoilla.

Koulutuksen järjestäjien tehtävä on huolehtia työpaikkaohjaajien perehdytyksestä ja koulutuksesta sekä vastata koulutuksen laadusta.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä paine lisätä työpaikkaohjaajien määrää on kasvanut. Myös työpaikkaohjaajien osaamista on tarve vahvistaa.

Koulutuksen järjestäjillä pitää olla riittävät resurssit järjestää laadukasta ammatillista koulutusta myös työpaikolla. Tämän vuoksi työpaikkaohjaajien koulutukseen suunnattu lisäpanostus on perusteltua.

Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettävä 2,5 miljoonan euron perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus suunnataan 40 koulutuksen järjestäjälle. Työpaikkaohjaajien koulutukseen on luvassa lisärahoitusta myös tulevina vuosina ja sitä jaetaan vuosittain vaihtuvalle järjestäjäjoukolle.

Lisäksi urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen myönnetään 0,5 miljoonaa euroa 14 koulutuksen järjestäjälle. Rahoitusta myönnetään koulutuksen järjestäjille, jotka vastaavat urheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta. Rahoituksella tuetaan urheilun ja opiskelun yhteensovittamista.

Ammatillisen koulutuksen rahoitustaso kasvaa

Suoritepäätös on ammatillisen koulutuksen järjestäjien kannalta merkittävin vuosittainen valtionosuusrahoitusta koskeva päätös. Rahoituksessa otetaan huomioon muun muassa koulutuksen järjestäjälle tavoitteeksi asetetut opiskelijavuodet, tutkintosuoritukset, opiskelijoilta kerättävä palaute sekä opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opiskeluluun siirtyminen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille myönnetään ensi vuodelle nyt tehdyllä päätöksellä lähes1,8 miljardia euroa. Rahoitus on yli 70 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden suoritepäätöksessä.

Ammatilliselle koulutukselle on luvassa lisärahoitusta talousarviossa vielä alkuvuodesta. Silloin lisärahoitusta saavat opettajat ja ohjaajat.

Suoritepäätökset

Lisätietoja:

Mika Tammilehto, 0225 330 308, [email protected]