Hyppää sisältöön

Attitydundersökning om yrkesutbildningen har färdigställts

Undervisnings- och kulturministeriet
31.1.2019 15.55 | Publicerad på svenska 8.2.2019 kl. 9.28
Pressmeddelande

Enligt attitydundersökningen om yrkesutbildningen är uppfattningen om yrkesutbildningen huvudsakligen positiv i alla målgrupper för undersökningen. Yrkesutbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för olika yrken och för arbetslivet samt formell beredskap för vidare studier. Utbildningen anses vara praktiskt inriktad, nyttig, mångsidig och flexibel.

Den mest positiva bilden av yrkesutbildningen har ungdomar som studerar för andra året inom yrkesutbildningen. Största delen av dem har den studieplats de vill ha. Av ungdomar och vuxna är 95 procent nöjda med sin studieplats. Över 80 procent skulle välja samma plats på nytt. De som studerar inom yrkesutbildningen upplever att studierna är ledigare och friare än i grundskolan och, enligt deras uppfattning, i gymnasiet. Praktiskt inriktade studier som innefattar mycket lärande i arbetslivet anses vara en bra förberedelse för yrket. Vuxenstuderande anser att studierna är mer intressanta än de övriga.
 

Arbetsgivarna uppskattar yrkesutbildningen, men konstaterar att det även finns stora individuella skillnader mellan de som utexamineras i fråga om kompetens, förmåga att styra sig själv och grundläggande arbetslivsfärdigheter samt i lärandeförmågan och därmed beredskapen till fortsatta studier.

I alla målgrupper har gymnasiet ett klart bättre anseende än yrkesutbildningen. Intresset för yrkesutbildning har minskat en aning bland niondeklassister. Däremot har intresset för gymnasiet ständigt ökat en aning, om man granskar resultaten från år 2006 framåt.
Valet av studieplats för unga som studerar inom yrkesutbildningen påverkas av att studieområdet är intressant, önskan att få arbete och snabbt komma in i arbetslivet och få ett välbetalt jobb. I fråga om vuxna påverkas valet av studieplats av att studieområdet är intressant, viljan att utvecklas i det egna arbetet samt av behovet av utbildning för att kunna stanna i arbetslivet.

I fråga om utvecklingen av yrkesutbildningen har målgrupperna liknande önskemål. Deltagarna önskade tillräckligt med närundervisning samt handledning och stöd såväl i skolan som i lärandet i arbetslivet. Därtill önskades att samarbetet mellan läroanstalterna och företagen skulle vara systematiskt och konkret och att de studerande skulle förankras i studiegemenskapen. Därtill önskade deltagarna att yrkesutbildningens anseende skulle förbättras.

Deltagarna var av samma åsikt om att yrkesutbildningen behövs och att utbildningens framtid är ljus. Man önskar att utbildningen utvecklas och anpassar sig till förändringarna i samhället och arbetslivet på ett pragmatiskt och flexibelt sätt.

Undersökningen genomfördes av IROResearch Oy på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland ry i oktober-december 2018. I undersökningen intervjuade man per telefon totalt 1050 elever i årskurs 9, gymnasiestuderande och yrkesstuderande samt föräldrar till niondeklassister. Därtill intervjuade man 100 personer som ansvarar för personalärenden vid företag och 100 studiehandledare. Med undantag för gymnasiestuderandena gjordes totalt 52 personliga intervjuer för samma målgrupper. Undersökningen är en fortsättning på undersökningarna som gjordes 2007, 2010, 2013 och 2016.

Mer information:
- undervisningsrådet Seija Rasku, 0400 958 845
- kommunikationschef Katja Katajamäki, Skills Finland, 040 732 0691