Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uudistaminen käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.5.2017 14.37
Uutinen

Osana ammatillisen koulutuksen reformia toteutettava ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uudistaminen käynnistyy. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää uusista järjestämisluvista syyskuun 2017 loppuun mennessä edellyttäen, että uusi ammatillisen koulutuksen laki on vahvistettu. Luvat tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Hallitusohjelman mukaan ammatillisessa koulutuksessa siirrytään yhteen järjestämislupaan, joka kattaa nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen luvat. Uusien järjestämislupien sisältö on kuvattu huhtikuussa annetussa hallituksen esityksessä uudeksi ammatillisen koulutuksen laiksi.

Uudessa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätettäisiin mm. tutkinnoista, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta, opetus- ja tutkintokieli, ensisijainen toiminta-alue sekä opiskelijavuosien vähimmäismäärä. Jatkossa koulutuksen järjestäjä voisi järjestää oppisopimuskoulutusta kaikissa järjestämisluvan mukaisissa tutkinnoissa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön 1.1.2018 alkaen hallinnoiman työvoimakoulutuksen järjestäminen olisi luvassa päätettävä oikeus.

Nykyiset järjestämisluvat päättyisivät 1.1.2018. Ministeriö muuttaa kaikki nykyiset luvat uuden lainsäädännön mukaisiksi ilman erillistä hakemusta. Ministeriö valmistelee koulutuksen järjestäjille ehdotuksen uuden järjestämisluvan sisällöksi kesäkuun 2017 alussa. Koulutuksen järjestäjät voivat lausua kirjallisesti mielipiteensä ministeriön ehdotuksesta ennen luvasta päättämistä.

Koulutuksen järjestäjät voivat halutessaan hakea lupansa sisältöön muutoksia. Lisäksi esimerkiksi työvoimakoulutuksen tai näyttötutkintojen järjestäjät voivat halutessaan hakea tässä yhteydessä järjestämislupaa.

Lisätietoja järjestämislupien uudistamisesta 11.5.2017

Lisätietoja:

- ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 3 30308

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet kärkihankkeet