Hyppää sisältöön

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö:
7,5 miljoonaa lukiokoulutuksen ja perusopetuksen tutortoimintaan - puolet Suomen lukioista aloittaa tutoropettajatoiminnan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.1.2019 9.45
Tiedote

Opetushallitus on myöntänyt valtion erityisavustuksia lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan kehittämiseen ja käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä. Pilotoinnissa on mukana lähes 190 lukiota eli noin puolet Suomen lukioista. Lisäksi avustusta myönnettiin tutortoimintaan ja osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa. Koulujen tutortoiminta kattaa yli 90 prosenttia Suomen kunnista ja mukaan tulee nyt 12 uutta opetuksen järjestäjää.

Lukioiden tutoropettajatoimintaan jaettiin avustuksia yhteensä miljoona euroa 25 alueelliselle hankkeelle. Lukioille suunnatut tutoropettaja-avustukset jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Perusopetuksen järjestäjille myönnettiin valtionavustusta noin 6,5 miljoonaa euroa kaikkiaan 263 hankkeelle. Jo aiemmin osana hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta on tuettu turtoropettajamallin levittämistä peruskouluissa. Kokemukset ovat olleet innostavia, ja Opetushallituksen kyselyn mukaan 95 prosenttia osallistuneista kunnista on aikeissa jatkaa toimintaa hankerahoituksen päätyttyäkin.
 
–    Tutoropettajatoiminta on hieno mahdollisuus tukea opettajien yhteistyötä ja toimintakulttuurin uudistumista.  Opettajien tulee saada tukea työnsä kehittämiseen kaikkialla Suomessa. On erinomaista, että hyväksi koettu malli saadaan käyttöön myös lukioissa, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
– Perusopetuksen tutortoiminnan avulla on kehitetty koulua monipuolisesti uuden pedagogiikan ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Osa hankkeista on keskittynyt digitutorointiin, johon myös oppilaat ovat osallistuneet digiagentteina. Tällä hakukierroksella saatiin mukaan uusia perusopetuksen järjestäjiä, joista iloitsemme erityisesti, sanoo pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmalla on tuettu perusopetuksen tutoropettajatoimintaa hallituskauden aikana 24,8 miljoonalla eurolla.  Tukea perusopetuksen tutortoiminnan vakiinnuttamiseen on päätetty jatkaa vielä vuonna 2019. Avustusta tullaan jakamaan noin 10 miljoonaa euroa. Ensin alkuvuodesta alueelliseen toimintaan ja myöhemmin syksyllä tämän haun mukaiseen jatkoon.
 
Lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan pilotoinnin tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttamista sekä lukion uusien opetussuunnitelmien 2021 valmistelua. Toiminnalla tuetaan lukioiden opettajayhteisöjä toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä opetuksessa.
 
Lukiokoulutus
Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä. Erityisavustus on tarkoitettu lukioiden tutortoiminnan alueverkostojen koordinointiin sekä tutortoiminnan ja -koulutuksen käynnistämiseen ja pilotointiin hankelukioissa ajalla 1.2.2019-31.7.2020.
 
Lisätietoja:
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)

Perusopetus
Valtion erityisavustus tutortoimintaan ja koulutukseen perusopetuksessa:

Lisätietoja:
- opetusneuvos Ulla Laine, OPH, puh. 0295 3 31597
- erityisavustaja Daniel Sazonov, OKM puh. 045 129 6812
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, OKM, puh. 0295 3 30258
- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, OKM, Uusi peruskoulu -ohjelma, puh. 0295 3 30134
- projektipäällikkö Pauliina Kupila, OKM, Uusi peruskoulu -ohjelma, puh. 0295 3 30280
- opetusneuvos Kristian Smedlund, OPH, puh. 0295 3 31286 (ruotsinkielinen koulutus)

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus