Hyppää sisältöön

34 miljoonaa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Undervisnings- och kulturministeriet 24.4.2019 10.22
Tiedote
Kuva: Juho Paavola

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 34 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 93 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen vahvistamiseen sekä koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamiseen liittyviin kehittämistoimiin.

- Uudistetun ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että henkilökohtaistamisen sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen prosessit ovat toimivia ja valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Tämän takia strategiarahoituksella tuetaan erityisesti kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisten toimintamallien käyttöönottoa sekä tähän liittyvää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä. Vaikka strategiarahoituksella tuettavalle toiminnalle asetetaan yhteiset tavoitteet, koulutuksen järjestäjät kehittävät toimintaansa omista lähtökohdistaan ja kartoitettujen osaamistarpeidensa mukaisesti, sanoo ylijohtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen myönnettiin yhteensä 17,8 miljoonaa euroa 85 koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksella kehitetään sekä yksilöllisten opintopolkujen perustana olevaan HOKS-prosessiin että koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvää osaamista. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi. Määrärahalla tuetaan myös digitaalisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (eHOKS-palvelu) käyttöönottoa, joka edellyttää yhdenmukaisten ydinprosessien kehittämistä ja käyttöönottoa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamista tuetaan yhteensä 11,7 miljoonalla eurolla, joka jakautuu 37 koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksella tuetaan ammatillisen koulutuksen tarjonnan rakenteen ja tilojen ja laitteiden käytön uudistamista sekä koulutuksen järjestäjien yhdistymistä.

Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen myönnettiin strategiarahoitusta yhteensä noin kolme miljoonaa euroa neljälle eri koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoituksella tuetaan Taitaja 2020 -kilpailun päätapahtuman, TaitajaPLUS -kilpailun, Taitaja Mästare -kilpailun sekä SAKUStars-kilpailun järjestämistä.

Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen myönnettiin yhteensä 1,4 miljoonaa euroa seitsemälle koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoituksella tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkoston kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää lentokoneasennuskoulutukseen yhtenäisiä valtakunnallisia toimintamalleja.

Strategiarahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjiä tuetaan valtionavustuksilla, joita jaetaan osana ammatillisen koulutuksen reformin tukiohjelmaa. Valtionavustuksia jaetaan pääosin Opetushallituksen kautta. Koulutuksen järjestäjien esittämiä kehittämiskohteita, jotka eivät soveltuneet vuoden 2019 strategiarahoituksen painopisteisiin, voidaan ottaa huomioon tulevissa valtionavustushauissa.

Strategiarahoitusta saaneet koulutuksen järjestäjät (PDF)

Lisätietoja: ylijohtaja Mika Tammilehto p. 0295 330 308

**

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistettiin osana ammatillisen koulutuksen reformia 1.1.2018.  Rahoitus jaetaan laskennalliseen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen sekä strategiarahoitukseen. Strategiarahoituksen osuus on enintään neljä prosenttia valtion talousarvion ammatillisen koulutuksen määrärahasta. Loppuosa ammatillisen koulutuksen määrärahasta myönnetään laskennallisin perustein siten, että perusrahoitusosuus on 50 prosenttia, suoritusrahoitusosuus 35 prosenttia ja vaikuttavuusrahoitusosuus 15 prosenttia.

Rahoituksen painopiste on suoritetuissa tutkinnon osissa ja tutkinnoissa, työllistymisessä tai jatko-opintoihin sijoittumisessa koulutuksen jälkeen sekä koulutuksesta saadussa opiskelijoiden ja työelämän palautteessa.