Hyppää sisältöön

15 miljoonaa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.6.2020 14.01
Tiedote
Kuvassa opiskelija ja ohjaaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 75 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Strategiarahoituksella toteutetaan osaltaan juuri käynnistynyttä oikeus osata -kehittämisohjelmaa.

- Suomi tarvitsee laadukasta ammatillista koulutusta, joka antaa opiskelijoille hyvät valmiudet työhön ja elämään. Oikeus osata -ohjelman myötä panostamme erityisesti ohjauksen ja opetuksen laatuun ja oppimisen ympäristöjen kehittämiseen, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen myönnettiin yhteensä 4,6 miljoonaa euroa 47 koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksella tuetaan kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla vahvistetaan ja tuetaan erityisesti niiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja muu tuki siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta.

Oppimisympäristöjen kehittämistä tuetaan yhteensä 4,3 miljoonalla eurolla, joka jakautuu 34 koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoitusta myönnettiin esimerkiksi koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen strategiseen kehittämiseen, jolla tuetaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista sekä digitaalisten oppimisratkaisujen hyödyntämistä.

Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamista tuetaan noin 2,0 miljoonaa eurolla, joka jakautuu 35 koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoituksella kehitetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, kyvykkyyttä ja työkaluja tiedon parempaan tuottamiseen ja hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena. Lisäksi tavoitteena on parantaa käytettävissä olevan tiedon laatua ja tiedontuotannon luotettavuutta.

Koulutuksen järjestäjien yhdistymisiä tuetaan yhteensä noin 1,1 miljoonaa eurolla, joka jakautuu neljälle koulutuksen järjestäjälle.

Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen myönnettiin strategiarahoitusta yhteensä noin kolme miljoonaa euroa kolmelle eri koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoituksella tuetaan Taitaja 2020 -kilpailun päätapahtuman, TaitajaPLUS -kilpailun, Taitaja Mästare -kilpailun sekä SAKUStars-kilpailun järjestämistä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Mika Tammilehto, puh 02953 30308
opetusneuvos Tiina Polo, puh. 02953 30022

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020 (pdf)

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson