Hyppää sisältöön

”Kaikki ovat kiinnostuneita muista ihmisistä” – Lapsifoorumin keskusteluja käytiin myös verkossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 7.11.2018 15.53
”Kaikki ovat kiinnostuneita muista ihmisistä” – Lapsifoorumin keskusteluja käytiin myös verkossa

Osallisuus, kohtaaminen, tasa-arvo, lasten ääni ja tasavertainen vanhemmuus – siinä asiat, jotka nousivat Lapsifoorumin verkkoäänestyksissä kaikkein tärkeimmiksi keskusteluteemoiksi.

"Annetaan lapsille ja nuorille aidosti päätäntävaltaa heille itselle merkityksellisissä asioissa. Ei vain näennäisesti mahdollisuutta esittää oma mielipide", lataa Kristiina.

"Muistetaan aina, että jokainen lapsi ja nuori on asiantuntija", jatkaa Katja.

Kommentit ovat vastauksia kysymykseen, jonka Lapsifoorumin verkkokeskustelun moderaattori on juuri esittänyt: mikä voisi lisätä lapsen ja nuoren osallisuuden kokemusta?

Ensimmäisen Lapsifoorumin yhteydessä kokeiltiin myös osallistavaa verkkokeskustelua. Sitran Nuppu Stenros johdatteli tiiminsä kanssa verkko-osallistujia keskustelemaan lapsiystävällisemmän yhteiskunnan rakentamisesta. Näin tarjottiin mahdollisuus osallistumiseen ihmisille, jotka eivät muuten olisi päässeet paikalle.

Osallistujia verkkokeskustelussa olikin laidasta laitaan ja ympäri Suomen. Suurin osa osallistujista ilmoitti edustavansa kehittäjiä ja kansalaisia. Päättäjiä ei verkkokeskustelussa näkynyt tai sitten he eivät kertoneet olevansa linjoilla. Tutkijoitakin oli tässä keskustelussa vain muutamia.

Kaikkiaan keskustelijoita oli yli 200. Keskustelun seuraajia reilu sata enemmän.

”Kuka on luonut kuvan, että perhe-elämä olisi tylsää?” - Perhearki ja sukupuoliroolit puhuttivat

"Lämmin kohtaaminen, kuunteleva ja ymmärtävä. Kotipalvelun ihana hoitotäti, joka tuli meille kun olin aivan uupunut. Otti lapset avosylin vastaan, johdatti leikkeihin ja kuunteli minua. Toimi aivoinani, kun en itse enää jaksanut muuta kun selviytyä arjessa. Sain olla hiljaa ja väsynyt ilman tsemppaamistakin. Lähti puolestani rakentamaan meidän perheelle tukea ja lämmintä verkostoa."

Verkkokeskustelijat pääsivät pohtimaan niin perhearkea, syntyvyyttä, lasten hyvinvointia kuin tasa-arvoista vanhemmuutta.  

"Joissakin tilanteissa elämässä näyttää sille, että isät jäävät kakkoseksi. Näin ei toki tule olla. Riippuu toki isästä, antaako hän sen tapahtua. Mutta yhteiskunnan lähestyminen asiaan monesti vääränlainen", kirjoittaa Katriina.

"Monissa työyhteisöissä ei ymmärretä tai sallita myöskään isän poissaoloja, jos lapsi sairastaa", jatkaa seuraava keskustelija.

Myös verkossa onnistuttiin rakentamaan yhteistä ymmärrystä

Nuppu Stenros haastattelee Oskari Laaksosta.

Osallisuus, kohtaaminen, tasa-arvo, lasten ääni ja tasavertainen vanhemmuus – siinä asiat, jotka nousivat verkkoäänestyksissä kaikkein tärkeimmiksi keskusteluteemoiksi.

Keskustelua laajensivat haastateltavat, jotka jatkoivat omia kokemuksiaan, näkemyksiään ja tutkittua tietoa. Nuppu Stenrosin tentattavina olivat lapsistrategian valmistelun ohjausryhmän jäsen Marja Hintikka, THL:n Kouluterveyskyselystä vastaava erikoistutkija Nina Halme sekä isäbloggaaja Oskari Laaksonen.

"Nyt täytyy kyllä sanoa itsekin isänä, että arvostavaa puhetta isyydestä ja isän asemasta koti-isänä. Kiitos Oskari Laaksonen", kiteytti Jaakko.

"Mahtavaa että verkko-osallistuminen onnistui, kun en itse ehtinyt paikan päälle!"

Palautteen mukaan verkkokeskustelu koettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi tavaksi etäosallistua. Hyviä kehittämisehdotuksiakin saatiin.

"Yllätyin siitä, kuinka hyvin meitä verkko-osallistujia pystyttiin osallistamaan tällaisella välineellä ja hetkittäin se oli myös dialogista. Toki hieman hankaluutta toi se, että samanaikaisesti yritti seurata todella mielenkiintoista puhetta alustajilta ja seinää, johon tuli myös upeita juttuja osallistujilta", kertoo yksi verkkokeskustelun osallistujista.

Lapsifoorumin antia käytetään kansallisen lapsistrategian valmistelussa

Ensimmäinen Lapsifoorumi järjestettiin 30.10.2018. Se kokosi laajasti järjestöjä, viranomaisia, aikuisia ja lapsia, nuoria ja virkamiehiä, yrityksiä ja kansalaisia käymään dialogia lasten, nuorten ja perheiden asioista. Paikalla tilaisuudessa oli 120 osallistujaa ja verkon kautta mukana oli 250 henkilöä.

Lapsifoorumi on osa kansallisen lapsistrategian valmistelutyötä, jossa tavoitteena on lapsiystävällisempi Suomi. Seuraava Lapsifoorumi on tarkoitus järjestää 10.1.2019.