Hyppää sisältöön

11 miljoonaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön sekä opettajankouluttajien osaamisen kehittämiseen – Tukea myös nousevien alojen korkeakoulutuksen verkostoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö
29.1.2021 13.33
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen yli 11 miljoonaa euroa. Hankkeilla tuetaan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön erikoistumiskoulutuksia, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusien nousevien alojen verkostoja sekä uudistetaan opettajankouluttajien erityisesti digitaalisiin ympäristöihin liittyvää osaamista. Lisäksi rahoituksella vastataan varhaiskasvatuksen opettajapulaan.

Rahoitettavat 27 kehittämishanketta tukevat hallitusohjelman koulutuksen tasa-arvoon ja laatuun sekä jatkuvaan oppimiseen liittyviä linjauksia. Opettajankouluttajien osaamiseen liittyvät hankkeet toimeenpanevat opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjauksia.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen myönnettiin 225 000 euroa. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen myönnettiin 2,8 miljoonaa euroa. Rahoitetuissa hankkeissa mahdollistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisten opintojen ja opetusharjoittelun suorittaminen monimuotokoulutuksena. Myös ruotsinkielisen koulutuksen tarpeita on huomioitu. 

Varhaiskasvatuksen tehtäviin tarvitaan edelleen lisää uusia ammattilaisia. Tilanne on erityisesti pääkaupunkiseudulla haastava siitä huolimatta, että viime vuosina varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen lisäpaikkoihin on panostettu systemaattisesti. 

Opettajankouluttajien osaaminen vahvaksi

Digipedagoginen osaaminen on esillä kaikissa rahoitetuissa opettajankoulutuksen hankkeissa. Hankkeissa tuetaan lisäksi opettajankouluttajien erityispedagogiikkaan liittyvää osaamista. Opettajankouluttajien tunne-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamiselle on suuri yhteiskunnallinen tarve. Rahoitusten kohteena ovat myös taidealojen ja liikuntakasvatuksen opettajankoulutukset. Opettajankouluttajien osaamisen kehittämiseen myönnettiin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa

– Varhaiskasvatuksen kehittäminen, opettajankoulutus ja opettajien osaaminen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja digitalisaation tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ovat avainasemassa. Näiden toimien avulla vahvistamme koulutuksen tasa-arvoa, nostamme Suomen koulutus- ja osaamistasoa ja toimeenpanemme jatkuvan oppimisen linjauksia käytäntöön. Tärkeää on myös, että kaikista huolehditaan ja eri ammattilaisten yhteistyö toimii, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

– Koronan takia on puhuttu paljon etäopetuksesta ja erityisesti sen laadusta. Digipedagogisen ja ohjausosaamisen vahvistaminen ovat yksi myönnettävän rahoituksen kohde. Tarvitsemme vankkaa osaamista tällä alalla ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia tapoja opettaa verkkoympäristöissä. Panostus vauhdittaa käynnissä olevia uudistuksia, kuten oppivelvollisuuden laajentamista, jatkuvan oppimisen uudistusta ja myös korkeakoulujen Digivision toimeenpanoa, Saarikko jatkaa.

Tukea nousevien alojen verkostojen käynnistämiseen 

5,4 miljoonaa euroa osoitettiin erityisesti verkostohankkeisiin, joiden tavoitteena on nousevien alojen vahvistaminen. Nousevien alojen kehittämishankkeissa kohteina ovat muun muassa tekoälyn hyödyntäminen, biodiversiteetti-koulutuksen ja geotieteiden alan koulutusyhteistyöverkostot. Myös eettistä kestävyysosaamista edistetään työelämän ja korkeakoulujen välisessä yhteistoiminnassa. Lisäksi tuetaan autonomisen merenkulun korkeakoulutuksen verkoston synnyttämistä.

– TKI-tiekartan toimeenpanon kannalta on tärkeää tukea uusien, nousussa olevien alojen alkuvaiheen verkostoyhteistyötä. Oikea suunta on, että päätöksissä korostuvat entistä vahvempien verkostojen rakentaminen ja vahva yhteistyö korkeakoulujen välillä, ministeri Saarikko toteaa.

Kaikkiaan rahoitusta sai 27 hanketta. Yhteensä avustushakemuksia tuli 61. Avustetut hankkeet ovat laajasti verkottuneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja

  • Erityisavustaja Markus Ylimaa, p. 0295 530 277
  • Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, p. 0295 330 111 
  • Erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen p. 0295 330 134
  • Opetusneuvos Marjo Vesalainen, p. 0295 330 352
  • Opetusneuvos Aija Töytäri, p. 0295 330 197
  • Opetusneuvos Päivi Bosquet, p. 0295 330 375
Annika Saarikko Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus