Ylioppilastutkinnon uudistaminen

Ylioppilastutkintolautakunta aloitti vuonna 2013 Digabi-projektin, jonka tavoitteena on ollut tutkinnon järjestäminen digitaalisesti (sähköisesti). Digitaalisesti suoritettavien kokeiden lukumäärää lisätään koekerroittain. Ensimmäiset digitaalisesti suoritetut kokeet järjestettiin syksyllä 2016 filosofiassa, maantieteessä ja saksan kielessä. Keväällä 2019 kaikki ylioppilastutkintoaineet suoritetaan digitaalisuutta hyödyntäen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä antoi ehdotuksensa ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Ehdotus vahvistaisi ylioppilastutkinnon tulosten painoarvoa korkeakouluvalinnoissa ja vähäntäisi tarvetta erillisten pääsykokeiden järjestämiseen.  

Lisätietoja

Heikki Blom, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330074