Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys


Hankenumero

OKM015:00/2017

Asettaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2017-03-13 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2017-03-13 00:00:01.0 - 2017-10-31 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Martti Kallavuo, hankejohtaja

Tehtävä

Hanke

Tehtäväkuvaus

Valtionavustusten digitalisointihankkeen esiselvityksessä selvitetään, millainen on mahdollisimman toteuttamiskelpoinen visio tulevaisuuden valtionavustusten käsittelystä ottaen huomioon myös avustusten halutut yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tavoitteet

Kyseessä on esiselvitysprojekti valtionavustusprosessin digitalisoinnista (VA-digi). Siinä on tarkoitus selvittää ja varmistaa, onko Valtiokonttorin 2016 keväällä kokoamassa Digikiri-raportissa esitetty visio tulevaisuuden valtionavustusten systeemikokonaisuudesta mahdollinen ja toteutettavissa joko kokonaisuudessaan tai ainakin sellaisilta osin, että varsinainen kehityshanke kannattaa käynnistää.

VA-digin tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöinen digitaalinen toimintamalli, jonka perusteella voidaan rakentaa tietojärjestelmät avustusten hakemiseen, myöntämiseen, valvontaan, seurantaan ja vaikutusten arviointiin.

Hankkeessa selvitetään, voidaanko valtionavustusten vaikuttavuuden arviointia kehittää määrittelemällä avustusten tavoitteille konkreettisia mittareita ja niiden seurantaa.

Taustatyönä selvitetään myös, kuinka laajasta kokonaisuudesta valtionavustuksissa on kaikkineen kysymys mahdollista jatkohanketta varten. Tämän työn pohjaksi otetaan VM:n johdolla vuonna 2015 tehty selvitys.

Tausta

Esiselvitys on osa pääministeri Sipilän hallituksen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" kärkihanketta.

Tavoitteena on edistää hyvää hallintoa, vähentää avustusten päällekkäisyyttä, varmistaa päätösten oikeudenmukaisuutta sekä parantaa avustusten tarkoituksenmukaista kohdentumista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös parantaa avustustoiminnassa ja muun toimialoilla kertyvän tiedon hyödynnettävyyttä mm. visualisoinnin ja tietokone-analytiikan avulla. Lisäksi tavoitteena on vähentää avustusten käsittelyyn sitoutuvan hallintotyön määrää. Koska tämä kokonaisuus on laaja ja sisältää myös uusia ja kokeilemattomia asioita esim. tietokoneanalytiikan puolella, tarvitaan ensin tämä esiselvitys.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Digitalisaatio, Vaikuttavuus, Valtionavut

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lybeck Tuula neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Vastuuhenkilö
Kallavuo Martti hankejohtaja Valtiokonttori Hankkeen yhteyshenkilö

Projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Koskimies Kalervo erityisasiantuntija opetus- ja kulttuuriministeriö Projektipäällikkö
Paajanen Minna Pääsihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Projektipäällikkö
Kujala Anna Hallinnollinen avustaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Lybeck Tuula neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Omistaja
Kallavuo Martti hankejohtaja Valtiokonttori Hankepäällikkö

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Koskimies Kalervo erityisasiantuntija opetus- ja kulttuuriministeriö Projektipäällikkö
Lybeck Tuula neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Omistaja
Nissilä Nina digijohtaja Valtiokonttori Jäsen

Seurantaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lybeck Tuula neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Omistaja
Tilannekuvaus

Esiselvitys on juuri käynnistynyt. Hanke sisältää viisi osaprojektia jotka ovat aloittaneen työskentelyn.

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

2 asiakirjaa


  1. Valtionavustusprosessin digitalisointia koskevan esiselvityshankkeen projektisuunnitelma (ilman liitteitä)

    Tue Apr 18 00:00:01 EEST 2017  Valtiokonttori
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/30215/409937/SUUNNITELMA_20170418083852_409937.pdf


  2. Valtionavustusprosessin digitalisointia koskevan esiselvityshankkeen asettaminen

    Mon Mar 13 00:00:01 EET 2017  opetus- ja kulttuuriministeriö
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/30215/409596/ASETTAMISPAATOS_20170411074158_409596.pdf

Ei julkaisuja

Lisätietoja

Tuula Lybeck, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330201   etunimi.sukunimi@minedu.fi