Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM015:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.3.2017 – 31.10.2017

Asettamispäivä 13.3.2017

valtionavut digitalisaatio vaikuttavuus

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan

Tavoitteet ja tuotokset

Kyseessä on esiselvitysprojekti valtionavustusprosessin digitalisoinnista (VA-digi). Siinä on tarkoitus selvittää ja varmistaa, onko Valtiokonttorin 2016 keväällä kokoamassa Digikiri-raportissa esitetty visio tulevaisuuden valtionavustusten systeemikokonaisuudesta mahdollinen ja toteutettavissa joko kokonaisuudessaan tai ainakin sellaisilta osin, että varsinainen kehityshanke kannattaa käynnistää.

VA-digin tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöinen digitaalinen toimintamalli, jonka perusteella voidaan rakentaa tietojärjestelmät avustusten hakemiseen, myöntämiseen, valvontaan, seurantaan ja vaikutusten arviointiin.

Hankkeessa selvitetään, voidaanko valtionavustusten vaikuttavuuden arviointia kehittää määrittelemällä avustusten tavoitteille konkreettisia mittareita ja niiden seurantaa.

Taustatyönä selvitetään myös, kuinka laajasta kokonaisuudesta valtionavustuksissa on kaikkineen kysymys mahdollista jatkohanketta varten. Tämän työn pohjaksi otetaan VM:n johdolla vuonna 2015 tehty selvitys.

Tiivistelmä

Valtionavustusten digitalisointihankkeen esiselvityksessä selvitetään, millainen on mahdollisimman toteuttamiskelpoinen visio tulevaisuuden valtionavustusten käsittelystä ottaen huomioon myös avustusten halutut yhteiskunnalliset vaikutukset.

Lähtökohdat

Esiselvitys on osa pääministeri Sipilän hallituksen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" kärkihanketta.

Tavoitteena on edistää hyvää hallintoa, vähentää avustusten päällekkäisyyttä, varmistaa päätösten oikeudenmukaisuutta sekä parantaa avustusten tarkoituksenmukaista kohdentumista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös parantaa avustustoiminnassa ja muun toimialoilla kertyvän tiedon hyödynnettävyyttä mm. visualisoinnin ja tietokone-analytiikan avulla. Lisäksi tavoitteena on vähentää avustusten käsittelyyn sitoutuvan hallintotyön määrää. Koska tämä kokonaisuus on laaja ja sisältää myös uusia ja kokeilemattomia asioita esim. tietokoneanalytiikan puolella, tarvitaan ensin tämä esiselvitys.

Lisätietoja

Tuula Lybeck, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330201   etunimi.sukunimi@minedu.fi