Uusi lukio

Lukiokoulutukselle vetovoimaa uudistuksella.

- Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019

 

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Uudistusta suunnittelevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnetään jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita.

Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Selvitys lukion nykytilasta ja kehittämistarpeista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selvityksen lukioiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selvitys kokoaa koosteena yhteen olemassa olevien, lukiokoulutusta koskevien tutkimusten, selvitysten ja raporttien tuloksia.

Medialle 22. marraskuuta 2017 pidetyn taustatilaisuuden esitysmateriaalit

 

youtube

youtube

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi