Uusi lukio

Lukiokoulutukselle vetovoimaa uudistuksella.

- Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Uudistuksen toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnetään jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita.

Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Ajankohtaista

Uusi lukiouudistuksen yksikkö 1.7. alkaen
OKM
Tiedote 28.6.2017 12.26

Tapahtumat

Uusi lukio -kiertue, Kuopio
OKM 23.11.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Lahti
OKM 13.11.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Oulu
OKM 10.11.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Vaasa
OKM 6.11.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Lappeenranta
OKM 1.11.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Jyväskylä
OKM 27.10.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Tampere
OKM 23.10.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Helsinki
OKM 13.10.2017 12.30
Uusi lukio -kiertue, Turku
OKM 14.11.2017 12.30

Muualla verkossa

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen kehittäminen (Uusi lukio - uskalla kokeilla -kehittämisohjelma, tuntijakokokeilu, lukioiden kehittämisverkosto)

Ylioppilastutkinnon uudistaminen

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330188