Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Ammatillisen koulutuksen reformissa lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja vahvistetaan sen ohjausta opettajien ja työpaikkakouluttajien yhteistyönä.

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri muodoista muodostetaan opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kannalta selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus.

Koulutussopimus

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut selvityshenkilöt valmistelemaan koulutussopimusmallia. Selvittäjät luovuttivat ehdotuksensa koulutussopimusmalliksi huhtikuussa 2016.

Valmistelun lähtökohtana on ollut, että koulutussopimus soveltuu kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Mallin tulisi toimia myös maahanmuuttajien kotouttamisessa joustavana koulutuspolkuna työelämään.

Ehdotus koulutusopimusmalliksi (PDF) Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 8:2016

Oppisopimus

Reformissa lisätään ja monipuolistetaan erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta ja parannetaan sen laatua. Oppisopimuksesta työnantajille koituvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa halutaan vähentää.

Tarvittavat muutokset lainsäädäntöön tehdään ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskevan toiminta- ja rahoituslainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2017, ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta alkaen.

Lisätietoja

Mari Pastila-Eklund, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330249