Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivät 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aika: ke 23.11. klo 9.30–to 24.11. klo 14.45

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä käsitellään alan ajankohtaisia asioita.

Vuonna 2016 tilaisuus suunnattiin sekä yleisten kirjastojen että korkeakoulu- ja tiedekirjastojen viran- ja toimenhaltijoille sekä luottamushenkilöille.  

Tilaisuudessa luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2016 Kirjastokehittäjä -palkinto. Palkinnon sai Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto. Tilaisuudessa luovutettiin myös vuoden 2016 Celia-palkinto. Palkinnon sai Imatran kaupunginkirjasto.

Esitykset:

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriössä - Nostoja uudesta kirjastolaista, johtaja Hannu Sulin, opetus- ja kulttuuriministeriö

Uusi kirjastolaki - kirjastojen arjen näkymiä, tiiminvetäjä, kirjastonhoitaja Juha Manninen, Turun kaupunginkirjasto

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia, Asiakkuusjohtaja Minna von Zansen, Celia

Pulmaario - matemaattisluonnontieteellisen kerhotoiminnan kehittäminen yleisissä kirjastoissa, koordinaattori Pia Terrihauta

Äänikulmia muuttuvaan kirjastoon, kirjastonjohtaja Harri Sahavirta, Helsingin kaupunginkirjasto

Meneillään ministeriön korkeakoulu- ja tiedepuolella, ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiedonsaannin edistäminen kansainvälisenä yhteistyönä, Euroopan tieteellisten kirjastojen liiton Liberin presidentti, johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto

Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat, opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Korkeakoulukirjastojen tulevaisuudennäkymät, kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto


 

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Yliopistot ja korkeakoulut