Utvecklandet av högre utbildning

Målet är längre arbetskarriärer och flexibla studieinriktningar. Unga övergår snabbare till fortsatta studier. Flexibla studieinriktningar gör det lättare att slutföra studierna och att jämka samman arbetslivet och studierna.

- Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet

I samband med spetsprojektet förnyas förfarandena med urvalsprov och samarbetet mellan gymnasier och universitet samt yrkesutbildning och yrkeshögskolor fördjupas. Högskolorna utnyttjar de möjligheter digitaliseringen erbjuder till fullo. Högskolorna utvecklar studerandeurvalen, valideringen av tidigare inhämtad kunskap och examina så att den nationella och internationella mobiliteten ökar. Studier året om möjliggörs vid högskolorna och förbättras. Högskolorna slopar i huvudsak brostudier.

Undervisnings- och kulturministeriet avtalar med högskolorna om målen för att påskynda övergången till arbetslivet i förhandlingarna 2016 om avtalsperioden 2017–2020 och riktar in strategifinansiering för ändamålet. Därutöver beslöt regeringen i förhandlingarna om budgeten för den offentliga ekonomin 2017-2020 att rikta totalt 105 miljoner euro tillutvecklandet av högskoleundervisningen och främjandet av unga forskares arbete. Man riktar också finansiering till bl.a. förbättrandet av digitala lärmiljöer och till att förbättra förutsättningarna för studier året om. Högskolorna informeras särskilt om hur man ansöker om finansieringen.

 

Aktuellt

UKM:s budgetförslag för år 2018
UKM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.30
Högskolornas studerandeurval förnyas
UKM
Pressmeddelande 17.8.2017 16.57
UKM:s budgetförslag för år 2018
UKM
Pressmeddelande 10.8.2017 11.57

Näin hanke etenee

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 3: Näin hanke etenee

Ytterligare information

Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330440   förnamn.efternamn@minedu.fi


Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335   förnamn.efternamn@minedu.fi