Webbtjänsten i anslutning till understöd är ur bruk fre 8.12. kl. 8.00 – tis 12.12. kl. 8.00. Under den här tiden går det inte att logga in. Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd

Undervisnings- och kulturministeriet stöder bl.a. projekt som ansluter sig till utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. På den här sidan hittar du information om de olika understöden. Du kan begränsa sökningen bl.a. på basis av ämne.

I anslutning till varje understöd hittar du bl.a. närmare anvisningar om ansökan och information om beviljade understöd.

 

Begränsa ämnesområde